Postlarin asemakaava (2272)

Kaava; Aloitusvaihe

Tavoitteena on asumisen, pääsääntöisesti pientalojen ja elinkeinoalueiden, sijoittaminen alueelle huomioiden Keravanjoen maisematila. Kaavan tarkoituksena on varata olemassa olevalle katuverkostolle riittävästi tilaa, jotta alueen katujärjestelyitä voidaan parantaa.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 3. Ehdotusvaihe

  3. 4. Hyväksymisvaihe