Keravanjoen työpaikka-alue (2392)

Kaava; Aloitusvaihe

Nähtävillä 13.6.2024 - 2.8.2024

Keravanjoen työpaikka-alueen asemakaavan päätavoitteena on tutkia liike- ja toimistorakennusten rakentamismahdollisuuksia. Tavoitteena on mahdollistaa laajuudeltaan noin 30 000 k-m2 suuruinen liike- ja toimistorakennusten alue sekä sen vaatimat pysäköintialueet ja liikenneyhteydet.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 3. Ehdotusvaihe

  3. 4. Hyväksymisvaihe