Porvoontien ja Kaskelantien liikennejärjestelyt (2364)

Kaava; Aloitusvaihe

Asemakaavan laatimiseen on ryhdytty kaupungin ja valtion aloitteesta. Asemakaavan tavoitteena on selkeyttää alueen liikennejärjestelyjä. Porvoontie ja vanhan Lahdentien ramppi muutetaan katualueeksi. Samalla varaudutaan uuteen yhteyteen Kaskelantien ja vanhan Lahdentien välillä.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 3. Ehdotusvaihe

  3. 4. Hyväksymisvaihe