Eteläisen Jokilaakson asemakaava (2400)

Kaava; Aloitusvaihe

Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa datakeskuksen ja sen vaatimien toimintojen sekä tarvittavien liikenneyhteyksien sijoittaminen Keravan kaupungin eteläosaan, Lahden moottoritien ja Keravanjoen väliselle alueelle ja sen ympäristöön.

Datakeskusrakennusten laajuuden on alustavasti suunniteltu olevan noin 100 000 kerrosneliömetriä, ja niiden sijoittamista tutkitaan Perkaustien ja Nybackan tilan väliselle metsä- ja peltoalueelle. Pääliikenneyhteyttä datakeskukselle tutkitaan etelästä Leppäkorventien kautta ja toista mahdollista yhteyttä tutkitaan pohjoisesta Lahdentien (mt 140), Jokitien ja Perkaustien kautta. Keravanjoen varrelle on tavoitteena jättää rakentamaton viheryhteytenä toimiva suojavyöhyke.

Asemakaavaprosessi etenee samanaikaisesti Eteläisen Jokilaakson osayleiskaavan kanssa. Voit tutustua Eteläisen Jokilaakson osayleiskaavahankkeeseen verkkosivuilta.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 3. Ehdotusvaihe

  3. 4. Hyväksymisvaihe