Metsolantie 2 ja 4 (2381)

Kaava; Aloitusvaihe

Kaavamuutoksen tarkoituksena on suojella entinen vanhainkoti ja samalla tutkitaan sen käyttömahdollisuuksia asuinkäytössä. Lisäksi tarkoituksena on tutkia, onko terveyskeskuksen ja vanhainkodin osilta tarvetta muille kaavamuutoksille.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 3. Ehdotusvaihe

  3. 4. Hyväksymisvaihe