Asemansillan liikenneympyrä (2370)

Kaava; Ehdotusvaihe

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa liikenneympyrän ja kevyen liikenteen väylien rakentaminen Asemansillan, Sampolankadun, Porvoonkadun ja Sahankadun risteykseen. Kaavahankkeessa tutkitaan myös mahdollisuutta sijoittaa uusi huoltoasema suunnittelualueelle.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. Mahdolliset muistutukset 20.1.2023 mennessä. Vuorovaikutusraportti sekä ehdotus ovat olleet julkisesti nähtävillä 22.12.2022-20.1.2023.

    Asemakaavamuutoksen ehdotus (pdf) Asemakaavamuutoksen ehdotuksen selostus (pdf) Selostuksen liitteet (pdf) Alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet (pdf) Vuorovaikutusraportti (pdf)
  3. 4. Hyväksymisvaihe

Lisätietoja