Koillis-Kytömaa (2401)

Kaava; Aloitusvaihe

Nähtävillä 2.5.2024 - 31.5.2024

Asemakaavan tavoitteena on tutkia yleiskaavan mukaisesti alueelle uusien pientalojen rakentamista. Suunnittelun tavoitteena on sovittaa asuinalueen rakentaminen maastoon, ympäröivään luontoon ja viereisen asuinalueen jatkoksi.

Suunnittelun aikana tutkitaan talotyyppijakaumaa pääsääntöisesti erillispientaloja sekä pien- ja rivitaloja. Tavoitteena on säilyttää arvokkaat luontokohteet ja yhtenäiset ekosysteemiverkostot sekä osoittaa asemakaavalla uusia virkistysalueita.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 3. Ehdotusvaihe

  3. 4. Hyväksymisvaihe