Eteläisen Jokilaakson osayleiskaava (OYK7)

Kaava

Nähtävillä 4.4.2024 - 3.5.2024

Osayleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa työpaikka-alueen ja sen vaatimien toimintojen sekä tarvittavien liikenneyhteyksien sijoittaminen Keravan kaupungin eteläosaan, Lahden moottoritien ja Keravanjoen väliselle alueelle ja sen ympäristöön. Keravanjoen varrelle on tavoitteena jättää rakentamaton, ekologisena viheryhteytenä toimiva suojavyöhyke.

Tutustu ja osallistu Eteläisen Jokilaakson osayleiskaavaprosessiin verkkosivuilta.