Paasikiven nuorisokylän säätiö (2372)

Kaava; Ehdotusvaihe

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on on mahdollistaa Paasikiven Nuorisokylän Säätiön omistaman kiinteistön täydennysrakentaminen alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioiden. Asemakaavamuutos mahdollistaa enintään kaksikerroksisien asuinpientalojen rakentamisen kiinteistön itäosaan. 

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 4. Hyväksymisvaihe

Lisätietoja