Paasikiven nuorisokylän säätiö (2372)

Kaava; Aloitusvaihe

Asemakaavamuutoksen päätarkoituksena on mahdollistaa Paasikiven Nuorisokylän Säätiön ja Keravan kaupungin omistamien kiinteistöjen täydennysrakentaminen alueen kulttuurihistorialliset arvot huomioiden.

  1. 2. Luonnosvaihe

  2. 3. Ehdotusvaihe

  3. 4. Hyväksymisvaihe

Lisätietoja