Hyvinvointimentorointi

Kaipaatko tukea liikkumisen aloittamiseen, syömiseen liittyviin haasteisiin tai palautumiseen? Haluaisitko saada yksilöllistä ohjausta elintapoihisi?

Hyvinvointimentorointi on maksutonta elintapaohjausta ja liikuntaneuvontaa aikuisille keravalaisille. Palvelun kesto vaihtelee kertakäynnistä vuoden mittaiseen mentorointiin, tapaamiset ja yhteydenpitotavat sovitaan neuvonnan alkaessa. Palvelua toteutetaan Keravan terveysasemalla ja uimahallin hyvinvointihuoneella.

Hyvinvointimentoroinnissa tähdätään pienin askelin kohti pysyviä elintapamuutoksia. Henkilökohtaiselta hyvinvointimentorilta saat tukea muutokseen ja yksilöllistä ohjausta terveellisiin elintapoihin, kuten liikkumisen aloittamiseen, ravitsemukseen ja uneen.

Hyvinvointimentoroinnin kriteerit:

  1. Sinulla on motivaatio elintapamuutoksiin sekä riittävät voimavarat tehdä muutoksia arjessa.
  2. Sinulla on riski elintapasairauksille, kuten vähäinen liikkuminen, epäterveelliset ravitsemustottumukset, ylipaino.
  3. Mikäli sinulla on terveyteesi vaikuttavia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonitaudit, diabetes, hengityselimistön sairaudet, tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, lievät tai keskivaikeat mielenterveyden ongelmat, tulee sinulla olla hoitokontakti terveydenhuollosta sairauteen liittyen.
  4. Vakavat mielenterveyden häiriöt ovat este palveluun osallistumiselle.

Palvelun pääasialliset asiointikielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Palvelua on saatavilla tarpeen mukaan myös muilla kielillä.

Hyvinvointimentoroinnin toimintamallia kehitetään yhdenmukaiseksi Vantaan hyvinvointimentorointimallin kanssa. Kehittämistyötä tehdään yhdessä Vantaan kaupungin ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa. Hyvinvointimentorointimalli on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hyväksi arvioima toimintamalli.

Toiminta käynnistyy Keravalla toukokuussa 2024. Ohjaudu palveluun terveydenhuollon lähetteen kautta tai ota yhteys hyvinvointimentoriin.