Tutustu Keravan kulttuurikasvatus-suunnitelmaan!

Kulttuurikasvatussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten kulttuuri-, taide- ja kulttuuriperintökasvatusta toteutetaan osana opetusta ja tuodaan osaksi lasten elämää. Keravan kulttuurikasvatussuunnitelma kulkee nimellä Kulttuuripolku.