Keravan kaupungin kulttuuriavustusten haku vuodelle 2024 alkaa 1.11.2023

Kulttuuriavustuksia myönnetään pääsääntöisesti Keravan alueella toimiville kulttuuri- ja kotiseututoimintaa sekä taiteellista työtä harjoittaville ja harrastaville yhteisöille, ryhmille ja yksityisille henkilöille. Tuen tavoitteena on yhteisöllisyyden ja paikallisen tapahtumatarjonnan lisääminen.

Tänä vuonna kulttuuriavustusten hakuaikaa on aikaistettu marraskuulle, jotta avustuskohteet ehditään päättämään ennen Kerava 100 -juhlavuotta. Tule mukaan toteuttamaan taide- ja kulttuurisisältöjä keravalaisille!

Haettavat avustuslajit

Kulttuurin toiminta-avustukset

Kulttuurin toiminta-avustusta voidaan myöntää oikeushenkilölle, kuten rekisteröidyille yhdistykselle, säätiölle, osuuskunnalle ja osakeyhtiölle, joiden toiminnan voidaan katsoa olevan yleisesti hyödyllistä. Toiminta-avustus edellyttää kaupungin tuen lisäksi myös muuta säännöllistä rahoitusta tai oman toiminnan tuottoja.

Kulttuurin kohdeavustukset

Kohdeavustusta voi hakea monipuolisesti erilaisten kulttuuri- ja tapahtumasisältöjen toteuttamiseen. Ammattitaiteilijat, ammattilaisryhmät, yksityishenkilöt tai niiden muodostamat työryhmät, harrastajat sekä kulttuuriyhdistykset voivat hakea kulttuurin kohdeavustusta. Avustettavia kohteita voivat olla esimerkiksi esityksen, näyttelyn tai tapahtuman toteuttaminen, tilaustyö tai julkaisu- tai ohjaustoiminta.

Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha

Ammattitaiteilijoiden työskentelyapuraha voidaan myöntää päätoimiselle ammattitaiteilijalle taiteelliseen työskentelyyn, työskentelyedellytysten turvaamiseen ja parantamiseen sekä jatkokoulutukseen. Työskentelyapurahan suuruus on enintään 3 000 euroa per hakija. Apuraha voidaan myöntää vain Keravalla vakinaisesti asuville taiteilijoille.

Lisätietoja avustusperiaatteista: Avustukset

Hakuaika ja hakulomakkeet

Kaikkien kulttuuriavustusten hakuaika vuodelle 2024 on 1.-30.11.2023.

Toiminta- ja kohdeavustuksia haetaan sähköisen lomakkeen kautta. Avaa hakulomake.

Ammattitaiteilijoiden työskentelyapurahaa haetaan sähköisen lomakkeen kautta. Avaa hakulomake.

Tule mukaan avustusklinikalle!

Tarvitsetko apua hyvän avustushakemuksen tekemisessä? Kaupunki neuvoo hakijoita kulttuurin avustusklinikoilla. Avustusklinikka järjestetään torstaina 16.11.2023 klo 15.00–17.00 kulttuuripalveluiden toimistolla Keravan kirjastossa, Paasikivenkatu 12, 2 krs. Tule rohkeasti mukaan oman ideasi kanssa!

Kulttuurin kohdeavustusten vuoden 2024 toinen haku on 15.5.2024 mennessä. Myönnetyistä avustuksista viranhaltijapäätöksen tekee Keravan kaupungin kulttuuripalvelupäällikkö.

Lisätietoja

  • kerava.fi/avustukset
  • Keravan kaupungin kulttuuripalvelupäällikkö Saara Juvonen, saara.juvonen@kerava.fi, 040 318 2937