Keravan kaupunginkirjastossa ja uimahallissa otettiin käyttöön turvallisemman tilan periaatteet

Periaatteet on laadittu, jotta jokaisella kirjaston ja uimahallin asiakkaalla olisi hyvä, tervetullut ja turvallinen olo asioida ja oleskella kaupungin tiloissa. Kaupungin tavoitteena on luoda vaiheittain turvallisemman tilan periaatteet kaikkiin tiloihinsa.

Turvallisempi tila tarkoittaa paikkaa, jossa osallistujilla on tunne fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Turvallisemman tilan periaatteiden tavoite on saada jokainen ihminen tuntemaan olonsa tervetulleeksi riippumatta hänen henkilökohtaisista ominaisuuksistaan, kuten sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, toimintakyvystä tai kielestä.

-Käytännössä turvallisemman tilan periaatteet ovat yhdessä sovittuja pelisääntöjä, jotka kiteyttävät kunnioittavan kohtaamisen elementit. Periaatteet ohjeistavat sekä työntekijöitä että asiakkaita puuttumaan havaitsemaansa epäasialliseen käyttäytymiseen, kertoo kirjastopalvelujohtaja Maria Bang.

Kaikille tiloille suunnitellaan omat periaatteet yhteistyössä asiakkaiden kanssa – niitä ei siis kopioida paikasta toiseen.

Periaatteiden laadinnasta olennaista on prosessi, jossa periaatteita mietitään yhdessä. Tähän liittyen henkilökunnalle järjestettiin kirjastossa työpajoja ja eri asiakasryhmiä haastateltiin aiheesta. Lisäksi järjestettiin kaikille asiakkaille avoin kysely. Kysely oli avoinna touko-kesäkuussa kolmen viikon ajan, jolloin kuka tahansa pääsi kertomaan millaisena kokee tilat ja miten niiden turvallisuutta voitaisiin kehittää.

Valmiit periaatteet ovat esillä kaupungin verkkosivuilla ja ne tulevat esille myös paikan päälle uimahalliin ja kirjastoon. Seuraavaksi turvallisemman tilan periaatteet otetaan käyttöön Taide- ja museokeskus Sinkassa.

Turvallisemman tilan periaatteet Keravan kaupunginkirjastossa

  • Kirjastoon jokainen on tervetullut omana itsenään. Huomioi muut ja anna kaikille tilaa.
  • Kohtele muita kunnioittavasti ja ystävällisesti ilman ennakko-oletuksia. Kirjastossa ei hyväksytä syrjintää, rasismia eikä epäasiallista käytöstä tai puhetta.
  • Kirjaston toinen kerros on hiljainen tila. Muualla kirjastossa rauhallinen keskustelu on sallittu.
  • Puutu tarvittaessa ja pyydä henkilökuntaa avuksi, jos havaitset epäasiallista käytöstä kirjastossa. Henkilökunta on täällä sinua varten.
  • Jokaisella on mahdollisuus korjata käytöstään. Virheiden tekeminen on inhimillistä ja niistä voi oppia.

Turvallisemman tilan periaatteet kirjaston sivuilla.

Turvallisemman tilan periaatteet Keravan uimahallissa

Kehorauha

Jokainen meistä on omanlaisensa. Emme tarpeettomasti katsele tai kommentoi elein tai puhein toisten vaatetusta, sukupuolta, ulkonäköä tai kehollista piirrettä toisen ihmisen iästä, sukupuolesta, etnisyydestä tai identiteetistä riippumatta.

Kohtaaminen

Kohtaamme toisemme kunnioittavasti. Huomioimme ja annamme tilaa toisillemme kaikissa uimahallin tiloissa. Kuvaaminen ja videoiminen uimahallin puku-, pesu- ja allastiloissa on kiellettyä ja sallittu vain luvan kanssa.

Puuttuminen

Emme salli syrjintää emmekä rasismia sanoin emmekä teoin. Tarvittaessa puutu ja ilmoita henkilökunnalle, mikäli todistat syrjintää, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä. Henkilökunnalla on oikeus varoittaa asiakasta tai poistaa toisten ihmisten uimahallikokemusta häiritsevät henkilöt tilasta.

Hyvä kokemus kaikille

Annamme kaikille mahdollisuuden hyvään uimahallikokemukseen. Tietämättömyys ja erehtyminen ovat inhimillisiä. Annamme toisillemme mahdollisuuden oppia.

Turvallisemman tilan periaatteet uimahallin sivuilla.