Miten sinä kehittäisit Keravan liikuntapalveluita? Vastaa kyselyyn 2.4.2023 mennessä ja voit voittaa Jopon 

Keravan kaupunki järjestää kyselyn, jossa kuntalaisilla on mahdollisuus vaikuttaa liikuntapalveluiden kehittämiseen alueella.

Kaikkien kyselyyn yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan Jopo -merkkinen pyörä ja viisi kappaletta 10-kerran ylikunnallisia sarjarannekkeita uimahalliin. 

Siirry sähköiseen Webropol-kyselyyn.

Kerava on mukana yhteisessä kyselyssä, joka järjestetään maaliskuussa 13 kunnassa eri puolilla Suomea. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuksista sekä kehittämistoiveita oman kunnan liikuntapalveluihin liittyen. Yhteisen kyselyn kautta saadaan laajempi ja paremmin vertailukelpoinen aineisto jokaisen osallistuvan kunnan liikuntapalveluiden hyödynnettäväksi.  

-Toivomme, että mahdollisimman moni 18-vuotta täyttänyt kuntalainen vastaa kyselyyn, jotta saamme arvokasta palautetta liikuntapaikkojen ja palveluiden kehittämiseksi, sanoo Keravan kaupungin liikuntapalvelujohtaja Eeva Saarinen.  

Kaikki 18 vuotta täyttäneet kuntalaiset voivat vastata kyselyyn viimeistään 2.4.2023 mennessä. Vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Kyselyyn voi vastata myös paperilomakkeella Keravan uimahallissa tai Keravan asiointipisteessä.

Kiitos vastauksista!  

Lisätietoja