Islantilaisia vieraita Keravalla tutustumassa nuorisopalveluiden toimintaan

Keravan nuorisopalvelut sai perjantaina 29.9.2023 kansainvälisiä vieraita Islannista, kun 18 hengen ryhmä Arborgin kunnan nuoriso- ja vapaa-ajan toimialalta vieraili Keravalla.

Vierailusta vastasi Suomen Nuorisoseurat ry, josta pyydettiin mahdollisuutta tulla tutustumaan Keravan nuorisopalvelujen toimintaan, sillä pääsihteeri Annina Laaksosen mukaan he ovat kuulleet paljon hyvää siitä tavasta, miten nuorisotyötä organisoidaan ja tehdään Keravalla. Nuorisopalvelut luonnollisesti toivottivat vieraat tervetulleiksi, osana alati kehittyvää kansainvälistä toimintaansa.

Etsivä nuorisotyöntekijä Marjo Osipov kertoo työn tarkoituksesta ja sisällöistä.

Islantilaiset tutustuivat nuorisokahvila Tunneliin, jossa vierähti useampi tunti esittelyjen, keskustelun sekä kahvin ja pullan merkeissä. Aamupäivän aikana esiteltiin yleisesti nuorisopalvelujen organisaatiota, toimintoja sekä juuri valmistunutta nuorisotyön perussuunnitelmaa. Lisäksi esiteltiin etsivää nuorisotyötä, ArcoKerava-sateenkaarevaa toimintaa, koulunuorisotyötä sekä liikkuvaa nuorisotyötä.

Nuorisokirjastovirkailija Lorena Echkart esittelee ArcoKeravan toimintaa.

Aamupäivän lopuksi vieraat pääsivät myös tutustumaan nuorisopalvelujen Kerbiili/Walkers-autoon.

Kattavan perustoiminnan lisäksi Keravan nuorisopalvelut on osa Euroopan Solidaarisuusjoukkoja, jonka kautta isännöidään kahta kansainvälistä vapaaehtoista työntekijää vuosittain. Vapaaehtoiset työskentelevät nuorisopalvelujen toiminnoissa, Keravan kirjastossa sekä muissa yhteistyökumppaneiden toiminnoissa, yksilöllisistä ja ammatillisista mielenkiinnon kohteista riippuen.

Nuorisopalvelut on osallistunut myös Erasmus+ -rahoitteisiin nuorten liikkuvuushankkeisiin sekä pyrkii verkostoitumaan edellä kuvattujen kansainvälisten vieraiden vastaanottamisen kautta. Tavoitteena on luoda mahdollisuuksia niin henkilöstölle kuin keravalaisille nuorille lisätä kansainvälistä ja monikulttuurista osaamista, tietoa ja tietoisuutta.