Keravan nuorisopalvelut hakee kahta hanketyöntekijää

Kesäkuussa uutisoitiin Keravan ja Järvenpään nuorisopalvelujen yhteishankkeesta, jonka tavoitteena on nuorten jengiytymisen, väkivaltaisen käytöksen sekä rikollisuuden vähentäminen ja ehkäisy nuorisotyön keinoin. Hankkeeseen haetaan nyt kahta määräaikaista työntekijää Keravalle, tekemään tätä merkityksellistä työtä vuoden ajaksi.

Hankkeen aikana pyritään kehittämään nuorisotyön toimintamalleja monipuolisen verkostoyhteistyön kautta niin perhe-, yksilö- kuin ryhmätasolla, vastaamaan haastavaan tilanteeseen, vähentämään väkivaltaa nuorten keskuudessa sekä ennalta ehkäisemään jengiytymistä. Lisäksi hankkeen kautta pyritään tukemaan lapsia ja nuoria positiiviseen identiteettiin, osallisuuteen, kestävään elämäntapaan, demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen, kulttuuriperinnön arvostamiseen sekä oman kulttuuri-identiteetin rakentamiseen.

Hanketyöntekijöillä odotetaan olevan soveltuva tutkinto sekä vahvaa kokemusta kohdennetusta ja koulussa tehtävästä nuorisotyöstä. Luonnollisesti nuorisotyön tuntemus, kokemus nuorten kanssa tehdyn toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta sekä kyky toiminnan kehittämiseen ovat keskeisiä.

Hakea voi 22.8.2023 saakka ja hakuilmoitus löytyy täältä.

Toivomme löytävämme joukkoomme aktiivisia ja osaavia nuorisotyön ammattilaisia, tekemään kanssamme tärkeää työtä!