Hae omaehtoisen toiminnan avustusta 1.4.2024 mennessä

Keravan kaupunki rohkaisee asukkaitaan elävöittämään kaupunkikuvaa ja vahvistamaan yhteisöllisyyttä, osallisuutta sekä hyvinvointia myöntämällä avustuksia.

Omaehtoisen toiminnan avustusta voi hakea erilaisten yleishyödyllisten hankkeiden, tapahtumien ja asukastilaisuuksien järjestämiseen, jotka liittyvät keravalaiseen kaupunkiympäristöön tai kansalaistoimintaan. Tukea voidaan myöntää sekä rekisteröidyille että ei-rekisteröidyille yhteisöille. Avustuksella voi rahoittaa myös juhlavuoden ohjelmaa.

Avustus on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti kuluja, joita syntyy tapahtumien esiintymispalkkioista, vuokrista ja muista välttämättömistä toimintakuluista. Muistathan, että avustuksen lisäksi saatat tarvita muuta tukea tai omarahoitusta kattamaan osan kuluista.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota hankkeen laatuun sekä arvioituun osallistujamäärään. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Toimintasuunnitelmaan on hyvä sisältyä viestintäsuunnitelma sekä mahdolliset yhteistyökumppanit.

Omaehtoisen toiminnan avustuksia on aiemmin myönnetty muun muassa yhteisötaideprojekteihin ja kylätalojen paikallishankkeisiin.

Hakuaika ja hakuohjeet

Vuoden seuraava kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan avustushaku on avoinna 1.4.2024 klo 16 saakka.

Kohdeavustusten hakulomakkeet

Toiminta-avustuksen hakulomakkeet

Voit toimittaa hakemuksen:

  • ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella
  • sähköpostilla osoitteeseen vapari@kerava.fi
  • postitse osoitteeseen: Keravan kaupunki, vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta, PL 123, 04201 Kerava.

Merkitse kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään haettavan avustuksen nimi. Postitse lähetetyssä hakemuksessa hakemuksen tulee olla perillä Keravan kaupungin kirjaamossa viimeisenä hakupäivänä kello 16 mennessä.

Tutustu tarkemmin avustuksiin, hakuaikoihin ja avustusperiaatteisiin: Avustukset

Seuraavat haut vuonna 2024

Omaehtoisen toiminnan avustuksien seuraavat haut vuonna 2024 ovat 31.5., 15.8., ja 15.10. mennessä.