Keravan rakennusjärjestyksen uudistaminen

Keravan kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseen on ryhdytty muutostarpeista, joita 1.1.2025 voimaan tuleva rakentamislaki edellyttää.

Luonnos uudistetuksi rakennusjärjestykseksi on julkisesti nähtävänä 22.4.-21.5.2024 välisen ajan. Luonnokseen voi tutustua Keravan rakennusvalvonnan verkkosivuilla (tiedostolinkit alla) sekä Sampolan asiointipisteessä osoitteessa Kultasepänkatu 7.

Luonnos rakennusjärjestykseksi (pdf).

Keskeiset muutokset (pdf).

Vaikutusten arviointi (pdf).

Kuntalaisten, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin rakennusjärjestys saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisten ja yhteisöjen, joiden toimialaa suunnittelussa tullaan käsittelemään, voivat jättää mielipiteensä luonnoksesta 21.5.2024 mennessä

  • sähköpostitse: rakennusvalvonta@kerava.fi
  • postitse: Keravan kaupunki, rakennusvalvonta, PL 1423, 04201 Kerava

Asukastilaisuus 14.5.

Rakennusjärjestysluonnoksen asukastilaisuus järjestetään Sampolan palvelukeskuksessa 14.5. klo 17–19. Tilaisuudessa johtava rakennustarkastaja Timo Vatanen esittelee Keravan kaupungin rakennusjärjestysluonnosta ja kertoo 1.1.2025 voimaan tulevan rakentamislain tilanteesta.

Lisätiedot

johtava rakennustarkastaja Timo Vatanen, puh. 040 318 2980, timo.vatanen@kerava.fi