Omaehtoisen toiminnan avustukset haettavissa 16.10. saakka

Keravan kaupunki kannustaa asukkaita luomaan kaupunkia elävöittävää toimintaa avustusmuodolla, joka tukee kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja hyvinvointia.

Omaehtoisen toiminnan avustusta voi hakea erilaisten yleishyödyllisten hankkeiden, tapahtumien ja asukastilaisuuksien järjestämiseen, jotka liittyvät keravalaiseen kaupunkiympäristöön tai kansalaistoimintaan. Tukea voidaan myöntää sekä rekisteröidyille että ei-rekisteröidyille yhteisöille.

Avustus on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti kuluja, joita syntyy tapahtumien esiintymispalkkioista, vuokrista ja muista välttämättömistä toimintakuluista. Hakijan kannattaa varautua kattamaan osa kuluista muulla tuella tai omarahoituksella.

Avustuksella voi rahoittaa myös juhlavuoden ohjelmaa. Huomiothan, että käyttäessäsi vuonna 2023 myönnettyä omaehtoisen toiminnan avustusta juhlavuoteen, avustus tulee käyttää vuoden 2023 aikana esimerkiksi juhlavuoden suunnittelutyöhön tai vastaavaan.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota hankkeen laatuun sekä arvioituun osallistujamäärään. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Toimintasuunnitelmaan on hyvä sisältyä viestintäsuunnitelma sekä mahdolliset yhteistyökumppanit.

Omaehtoisen toiminnan avustuksia on aiemmin myönnetty muun muassa yhteisötaideprojekteihin ja kylätalojen paikallishankkeisiin.

Hakuaika ja hakuohjeet

Vuoden viimeinen kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan avustushaku on avoinna 16.10. klo 16 saakka.

Voit toimittaa hakemuksen:

  • sähköpostilla osoitteeseen vapari@kerava.fi
  • postitse osoitteeseen: Keravan kaupunki, Vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta, PL 123, 04201 Kerava.

Merkitse kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään haettavan avustuksen nimi. Postitse lähetetyssä hakemuksessa hakemuksen tulee olla perillä Keravan kaupungin kirjaamossa viimeisenä hakupäivänä kello 16 mennessä.

Tutustu tarkemmin avustuksiin, hakuaikoihin ja avustusperiaatteisiin: Avustukset