Omaehtoisen toiminnan avustusten hakuaika on käynnissä 31.5.2024 asti

Keravan kaupunki kannustaa kaupunkilaisten osallistumista kaupunkikuvan parantamiseen ja yhteisöllisyyden sekä hyvinvoinnin vahvistamiseen myöntämällä avustuksia.

Omaehtoisen toiminnan avustus on tarkoitettu erilaisten yleishyödyllisten hankkeiden, tapahtumien ja asukastilaisuuksien järjestämiseen ja sitä voi hakea mikäli toiminta liittyy keravalaiseen kaupunkiympäristöön tai kansalaistoimintaan. Tukea voidaan myöntää sekä rekisteröidyille että ei-rekisteröidyille yhteisöille. Avustuksella on mahdollista rahoittaa myös juhlavuoden ohjelmaa.

Avustus on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti kuluja, joita syntyy tapahtumien esiintymispalkkioista, vuokrista ja muista välttämättömistä toimintakuluista. Muistathan, että saatat tarvita avustuksen lisäksi muuta tukea tai omarahoitusta kattamaan kuluja.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota hankkeen laatuun sekä arvioituun osallistujamäärään. Hakemukseen tulee liittää toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio. Toimintasuunnitelmaan on hyvä sisältyä viestintäsuunnitelma sekä mahdolliset yhteistyökumppanit.

Omaehtoisen toiminnan avustuksia on aiemmin myönnetty muun muassa yhteisötaideprojekteihin ja kylätalojen paikallishankkeisiin.

Hakuaika ja hakuohjeet

Vuoden seuraava kaupunkilaisten omaehtoisen toiminnan avustushaku on avoinna 31.5.2024 klo 16 saakka.

Kohdeavustusten hakulomakkeet

Toiminta-avustuksen hakulomakkeet

Voit toimittaa hakemuksen:

  • ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella
  • sähköpostilla osoitteeseen vapari@kerava.fi
  • postitse osoitteeseen: Keravan kaupunki, vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta, PL 123, 04201 Kerava.

Merkitse kuoreen tai sähköpostin otsikkokenttään haettavan avustuksen nimi. Postitse lähetetyssä hakemuksessa hakemuksen tulee olla perillä Keravan kaupungin kirjaamossa viimeisenä hakupäivänä kello 16 mennessä.

Tutustu tarkemmin avustuksiin, hakuaikoihin ja avustusperiaatteisiin: Avustukset

Seuraavat haut vuonna 2024

Omaehtoisen toiminnan avustuksien seuraavat haut vuonna 2024 ovat 15.8., ja 15.10. mennessä.