Tervetuloa Keravan kaupungin ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen yhteiseen palveluverkon asukasiltaan

Asukasilta järjestetään Keravan kaupunginkirjaston Satusiivessä 15.4. klo 17–19. Tule kertomaan mielipiteesi palveluverkkosuunnitelmien luonnoksista ja tutustumaan lähivuosien investointeihin. Kahvitarjoilu!

Kiinnostaako sinua, mitä kouluja ja päiväkoteja peruskorjataan seuraavaksi? Tai mihin rakennetaan uusi leikkipaikka tai puisto? Oletko kiinnostunut siitä, miten Keravan sosiaali- ja terveyspalveluita kehitetään tulevaisuudessa? Miten sinä toivoisit, että Keravaa kehitettäisiin tulevaisuudessa?

Nyt voit osallistua ja vaikuttaa Keravan palveluverkkosuunnitelman valmisteluun ja antaa palautetta nähtävillä olevasta suunnitelmasta ja vaikutusten ennakkoarvioinnista joko verkkolomakkeella tai paperilomakkeella. Luonnokset ovat nähtävillä 18.3.–19.4.2024 välisen ajan.

Mikä on palveluverkkosuunnitelma? 

Palveluverkko on pitkän aikavälin investointisuunnitelma, jossa on esitetty keskeiset investointitarpeet eri palvelukokonaisuuksista seuraavan 10 vuoden ajalta.

Keravan palveluverkon muodostavat kaikki Keravan kaupungin tarjoamat palvelut, jotka toimivat eri kiinteistössä tai julkisessa kaupunkitilassa. Näitä palveluita ovat muun muassa päiväkodit, koulut, nuorisotilat, liikuntatilat, ulkotilassa olevat liikuntapaikat, kirjasto, museot ja opiston palvelut sekä viheralueet, puistot ja virkistysreitit.

Keravan palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään vuosittain. Palveluverkkosuunnitelma toimii ajantasaisena lähtötietona talousarviovalmistelua varten. Palveluverkkosuunnitelman 2024 luonnos ja vaikutusten ennakkoarviointi 2024 alustava luonnos ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla.

Tutustu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmaan: vakehyva.fi.

Verkkosivuilta löydät myös ohjeet palautteen antamista varten. Palautetta hyödynnetään Keravan palveluverkkosuunnitelman viimeistelyssä nähtävillä olon jälkeen.