Palveluverkkosuunnittelu

Keravan palveluverkossa on esitetty kaikki keskeiset Keravan kaupungin tarjoamat palvelut. Keravalla on kattavat ja laadukkaat lähipalvelut myös tulevaisuudessa. Suunnitelman tavoitteena on hahmottaa kokonaisvaltaisesti erilaisten palveluiden rooli ja muotoilla palveluita mahdollisimman asiakaslähtöisiksi.

Keravan palveluverkossa on huomioitu niin fyysiseen tilaan sidotut palvelut kuten koulut, päiväkodit, nuorisotilat, liikuntapaikat, museot tai kirjasto sekä kaupunkitilassa olevat palvelut kuten viheralueet, puistot, kevyen liikenteen väylät tai aukiot. Lisäksi suunnitelmalla on pyritty lisäämään kaupungin tilojen mahdollisimman tehokasta ja asiakaslähtöistä käyttöä.

Keravan palveluverkkoa suunnitellaan kokonaisuutena ja sen yksittäiset ratkaisut erityisesti kasvatuksen ja opetuksen palveluiden osalta ovat kytköksissä toisiinsa. Muuttamalla yhtä yksityiskohtaa, vaikutetaan koko verkoston toimivuuteen. Palveluverkon suunnittelussa on hyödynnytetty monipuolisesti erilasia tietolähteitä. Suunnittelun taustalla ovat vaikuttaneet tulevien vuosien väestöennusteet ja niistä johdetut oppilasennusteet, kiinteistöjen kuntotiedot ja eri palveluille kartoitetut palvelutarpeet.

Keravan palveluverkkoa päivitetään vuosittain, koska palvelutarpeet ja yhteiskunnalliset tilanteet vaihtelevat nopeasti. Palveluiden suunnittelu ja järjestäminen on jatkuva prosessi ja suunnittelun tulee elää ajassa. Tämän vuoksi palveluverkkosuunnitelmaa päivitetään vuosittain ja se toimii pohjana talousarviosuunnittelulle.

Kommentoi vuoden 2023 palveluverkkosuunnitelmaa

Kaupunki päivittää Keravan palveluverkkoa keväällä 2023. Palveluverkkosuunnitelma on nähtävillä 31.3.–28.4.2023. Nähtävilläolon aikana sinulla on mahdollisuus tutustua suunnitelmaan ja esittää siihen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja.

Tutustu palveluverkkosuunnitelmaan:

Nähtävilläolon aikana kaupunki lähettää palveluverkkosuunnitelman kaupungin lautakunnille ja vaikuttamistoimielimille lausuntojen esittämistä varten. Nähtävilläolon jälkeen suunnitelmaa käsitellään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa touko-kesäkuussa 2023.

Halutessasi voit myös tutustua tällä hetkellä voimassa olevaan palveluverkkoon: