Työllisyyden edistäminen

Keravalla tehdään aktiivista työtä työllisyyden edistämiseksi ja yrittäjyyden tukemiseksi. 

Keravan kaupungin elinkeino- ja työllisyyspalvelujen tekevät yhdessä toimenpiteitä, jotta yrityksiin olisi saatavilla sopivia, riittävän ammattitaitoisia ja motivoituneita työntekijöitä. Jotta yritysten tarpeisiin pystytään vastaamaan, elinkeinopalvelut tapaa yrityksiä ja selvittää työllistämistarpeita. Kaupungin työllisyyspalvelut tapaa työnhakijoita ja tietää minkälaista osaamista työnhakijoilta löytyy. Näistä pyritään rakentamaan onnistuneita kohtaamispolkuja ja löytämään yrityksiin sopivat osaajat.