Keskustaprojekti

Keravan keskusta on kaupungin sydän, jonka halutaan toimivan kaupunkilaisten olohuoneena ja koko kaupungin yhtenä merkittävänä vetovoimatekijänä. Keskustaprojektin avulla kaupunki visioi ja ohjaa keskusta-alueen rakentamista ja kehittämistä.

Tavoitteena on tiivistää keskustan yhdyskuntarakennetta uusia asuntoja ja liiketiloja rakentamalla. Kaupallinen painopiste halutaan kuitenkin säilyttää kävelykeskustassa Kauppakaaren varrella. Lisäksi keskustasta pyritään luomaan haluttu, houkutteleva ja viihtyisä asuinympäristö, jossa palvelut ovat lähellä kotia.

Tavoitteena on myös lisätä kaupungin vetovoimaisuutta elävänä ja monimuotoisena seudullisena keskuksena, joka palvelee työmatkalaisia liikenteen risteyskohtana. Rautatieaseman ympäristöstä on tavoitteena suunnitella elinvoimainen liikenteen solmukohta, jossa nykyaikainen polkupyöräparkki ja autojen liityntäpysäköinti helpottavat liikkumista ja asiointia niin Keravan sisällä kuin muualla pääkaupunkiseudulla julkisen liikenteen avulla.

Keravan uutta keskustaa suunnitellaan

Keravan keskustasta on valmistunut aluekehityskuva, joka ohjaa kokonaisvaltaisesti keskustan kaavahankkeita, katu- ja puistosuunnitelmia sekä muuta toiminnallista kehittämistä. Keravan kaupunginhallitus hyväksyi suunnitelman 24.10.2022 pitämässään kokouksessa.

Keskustassa usean asemakaavan suunnittelu on edennyt, ja kaavojen valmistuttua Keravan keskustan kaupunkiympäristö kehittyy turvalliseksi ja viihtyisäksi lisääntyvän asumisen, uusien viherympäristöjen ja laadukkaan arkkitehtuurin kautta.

Parhaillaan asemakaavoitetaan useita eri kohteita, kuten asemanseutua, Kauppakaari 1:stä ja Länsi-Kauppakaarta. Asemaseudun kehittämisen tavoitteena on lisätä asuin- ja liiketilaa liikenteellisesti erinomaiselta paikalta. Kehittämällä liityntäpysäköintiä 450 autopaikalla ja 1000 polkupyöräpaikalla edistetään kestävää liikkumista. Kauppakaari 1:n eli niin kutsutun vanhan Anttilan kiinteistön kaavoituksella lisätään asumisen määrää Keravan keskustassa. Keskusta-asumisen lisäämisellä tuetaan keskustan palveluiden kannattavuutta ja toimintojen monipuolisuutta. Myös kävelykadun pohjoispäässä sijaitsevaa vanhaa S-marketin tonttia kehitetään Länsi-Kauppakaaren hankkeessa. Tavoitteena on lisätä laadukasta asuntotarjontaa keskusta-alueella.

Keravan uudistuva asemanseutu – kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu

Keravan asemanseudun arkkitehtuurikilpailu ratkesi kesällä 2022 ja voittajat julkistettiin palkintojenjakotilaisuudessa 20.6.2022. Keravan asemanseudun uudistamiseksi järjestettiin 15.112021.-15.2.2022 kansainvälinen ideakilpailu, johon saatiin yhteensä 46 hyväksytysti palautettua ehdotusta. Arkkitehtuurikilpailun tuloksia on hyödynnetty niin keskustan aluekehityskuvassa kuin asemanseudun asemakaavatyössä.