Maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteistyö

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus perustuu Helsingin seudun 14 kunnan ja valtion yhteiseen tahtotilaan seudun kehittämisestä.

Viimeisin MAL-sopimus allekirjoitettiin 8.10.2020. Sopimuksessa määritellään tavoitetila 12-vuotisen sopimuskauden osalta, mutta konkreettiset toimenpiteet koskevat ensimmäistä nelivuotiskautta 2020–2023. Kerava on sitoutunut sovittuihin asuntotuotantotavoitteisiin (514 asuntoa vuosittain) ja kestävän liikkumisen ratkaisuihin. Samalla valtio on sitoutunut osoittamaan rahaa näiden ratkaisuiden ja tavoitteiden toteuttamiseen.

Keravan osalta MAL-sopimuksen merkittävin toimenpide vuosille 2020–2023 on uuden asemakeskuksen suunnittelun käynnistyminen ja valtion osallistuminen toteuttamiskustannuksiin. Toinen Keravalle keskeinen toimenpide koskee valtion osallistumista Kerava-Järvenpään seudullisen kevyen liikenteen väylän toteuttamiskustannuksiin. Väylän avulla parannetaan pyöräilyn ja jalankulun olosuhteita ja panostetaan kestävään liikkumiseen.