Esiopetus

>Esiopetuksella tarkoitetaan aikaa vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua. Yleensä lapsi on esiopetuksessa sinä vuonna kun hän täyttää kuusi vuotta. Perusopetuslain mukaan koulun aloittamista edeltävänä vuonna lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen osallistumisesta vastaavat huoltajat.

Esiopetus ei ole oppivelvollisuutta, mutta esiopetukseen otetun lapsen on osallistuttava opetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Poissaolon vaikutuksesta lapsen esiopetuksen tavoitteiden saavuttamiseen keskustellaan lapsen esiopettajan kanssa. Poissaoloista sovitaan lapsen esiopetuspaikassa.

Keravalla perusopetuslain alaista esiopetusta järjestetään kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa koulujen toiminta-aikoina neljä tuntia päivässä ja vähintään 700 tuntia lukuvuodessa. Kunnallisessa päiväkodissa järjestetty perusopetuslain alainen esiopetus 4 tuntia päivässä on maksutonta. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta kunnallisesta päivähoidosta peritään 60 % kokopäivämaksusta.

Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Esiopetuksessa luodaan hyvä pohja lapsen elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetuksen työtavoissa otetaan huomioon lapsen kokonaisvaltainen tapa oppia ja toimia leikkimällä, liikkumalla, taiteilemalla, kokeilemalla, tutkimalla ja kyselemällä, vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa.

Kunnallisissa päiväkodeissa käytetään viestintävälineenä Wilma-järjestelmää. Huoltajille jaetaan Wilma-tunnus lukuvuoden alussa.

Lisätietoja esiopetuksesta

Kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Heli Söderqvist, p. 040 318 3513
heli.soderqvist@kerava.fi

 

Päivitetty 15.06.2018 klo 12:22