Maksut

<<​Takaisin

​Poissaolot ja muut muutokset

Kuukausimaksu peritään lähtökohtaisesti myös poissaolopäiviltä. Yksikin läsnäolopäivä kalenterikuukauden aikana aiheuttaa koko kuukauden maksun. 

Maksu voidaan kuitenkin jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa seuraavissa tilanteissa:

Sairaspoissaolot 

  • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksua ei peritä lainkaan. 
  • Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukaudessa, peritään puolet kuukausimaksusta. Sairaspoissaolosta tulee ilmoittaa päiväkotiin heti ensimmäisen poissaolopäivän aamuna.

Etukäteen ilmoitettu loma

  • Jos lapsi on pois kaikki kalenterikuukauden päivät, ja asiasta on ilmoitettu etukäteen päiväkotiin, peritään puolet kuukausimaksusta.
  • Heinäkuu on maksuton, mikäli lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa kuluvan toimintavuoden elokuussa tai aikaisemmin, ja lapsella on koko toimintavuoden aikana etukäteen ilmoitettua lomaa yhteensä 3/4 yhden kuukauden toimintapäivistä.
  • Kesäkauden lomat ja päiväkotihoidon tarve tulee ilmoittaa etukäteen keväällä. Lomien ilmoittamisesta tiedotetaan tarkemmin vuosittain.

Isyysvapaa

  • Jos varhaiskasvatuksessa olevan lapsen isä jää isyysvapaalle, lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen isyysvapaan ajalla. Maksua lapsesta ei peritä isyysvapaan ajalta. Isyysrahajaksosta tulee ilmoittaa päiväkodin johtajalle kirjallisesti kaksi viikkoa ennen jakson alkua (sairausvakuutuslaki 1224/2004 7 §).

Määräaikainen keskeytys

Päivitetty 06.05.2020 klo 13:41