Maksut

<<​Takaisin

Tulotietojen toimittaminen

Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen tulojen mukaan. Perheen tulee toimittaa tulotositteensa hoidon aloituskuukauden loppuun mennessä. Tulotositteet toimitetaan sähköisesti asiointipalvelu Hakuhelmen kautta tai vaihtoehtoisesti paperisina Sampolan asiointipisteeseen.

Myöhässä tulleiden tulotositteiden perusteella ei oikaista takautuvasti tehtyä maksupäätöstä. Jos perhe ei toimita tulotositteita, peritään korkein varhaiskasvatusmaksu.

Jos uusi hoitosuhde alkaa tai lapsen hoito päättyy kesken kalenterikuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu pienempänä toimintapäivien mukaan.

Varhaiskasvatusmaksun määräämisessä otetaan huomioon perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verovapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon edellisen tai kuluvan vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Tulona ei oteta huomioon muun muassa lapsilisää, vammaisetuuksia, asumistukea, opintorahaa tai aikuiskoulutustukea, toimeentulotukea, kuntoutusetuuksia tai lasten kotihoidon tukea.

Päivitetty 19.07.2018 klo 11:10