Varhaiskasvatuksen aloittaminen

<<​Takaisin

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu). Lapsen vasu on huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön yhteinen sopimus siitä, kuinka lapsen yksilöllistä kasvua, oppimista ja hyvinvointia tuetaan varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatussuunnitelmaan kirjataan myös tarvittaessa lapsen mahdollinen tuen tarve ja tukitoimenpiteet.

Lapsen vasu pohjautuu huoltajien ja kasvattajien käymiin keskusteluihin. Vasua arvioidaan ja päivitetään koko lapsen varhaiskasvatuksessa olon ajan. Vasu-keskusteluja käydään kaksi kertaa vuodessa ja tarvittaessa useamminkin.

Päivitetty 09.08.2019 klo 13:24