Haku joustavaan perusopetukseen alkaa 16.1.

Keravan yläkouluissa tarjotaan joustavia perusopetuksen ratkaisuja, joissa opiskellaan työelämäpainotteisesti omassa pienryhmässä (JOPO) tai omassa luokassa opiskelun ohella (TEPPO). Työelämäpainotteisessa opetuksessa oppilaat opiskelevat osan kouluvuodesta työpaikoilla toiminnallisilla työmenetelmillä.

Joustava perusopetus on työelämäpainotteista opetusta

Tulevaisuuden työntekijöiltä edellytetään yhä laajempaa osaamista. Keravalla halutaan tarjota nuorille mahdollisuuksia joustaviin, yksilöllisempiin oppimistapoihin JOPO- ja TEPPO-opetuksen kautta. Oppilaat saavat työelämäpainotteisessa opiskelussa monipuolisia eväitä tulevaisuutensa rakentamiseen, kuten esimerkiksi omien vahvuuksien tunnistamista ja itsetuntemuksen vahvistamista, kokemusta erilaisista työpaikoista ja ammateista, sekä motivaatiota ja vastuunkantoa.

TEPPO- tai JOPO-opiskeluiden kautta oppilailla on mahdollisuus tutustua työelämään, ja opinnot auttavat monesti oppilaita omien jatko-opiskelusuunnitelmien selkiyttämisessä.

Kenelle JOPO- ja TEPPO –opiskelu sopii

JOPO-opetus on tarkoitettu niille keravalaisille yleisopetuksen 8.–9.-luokkien oppilaille, joilla on alisuoriutumista ja heikko opiskelumotivaatio sekä oppilaille, joiden arvioidaan olevan vaarassa syrjäytyä jatkokoulutuksesta ja työelämästä.

TEPPO-opetus on tarkoitettu kaikille keravalaisille yleisopetuksen 8.–9. -luokkien oppilaille.

JOPO-opetusta järjestetään lukuvuonna 2023–2024 Kurkelan koulussa ja Sompion koulussa. TEPPO-opetusta järjestetään kaikissa yhtenäiskouluissa eli Keravanjoen koulussa, Kurkelan koulussa ja Sompion koulussa.

Hae JOPO- tai TEPPO-opetukseen Wilmassa 16.1.-29.1.2023

JOPO-opetukseen voivat hakea kaikki tällä hetkellä 7. ja 8. luokalla opiskelevat. Hakuaika alkaa maanantaina 16.1. ja päättyy sunnuntaina 29.1.2023. Haku on kaupunkitasoinen.

TEPPO-opetukseen voivat hakea kaikki tällä hetkellä 7. ja 8. luokalla opiskelevat. Hakuaika alkaa maanantaina 16.1. ja päättyy sunnuntaina 29.1.2023. Haku on koulukohtainen.

JOPO ja TEPPO hakemuslomakkeet löytyvät Wilman Hakemukset ja päätökset -kohdasta. Hakemuslomake aukeaa Tee uusi hakemus -kohdasta. Täytä hakemus ja tallenna. Voit muokata ja täydentää hakemustasi 29.1.2023 klo 24:00 saakka.
Jos hakeminen sähköisellä Wilma-lomakkeella ei jostain syystä onnistu, niin kouluilta ja Keravan kaupungin verkkosivuilta saa täytettäväksi paperisia JOPO ja TEPPO hakulomakkeita.

Oppilaat valitaan JOPO-luokille ja TEPPO-opetukseen hakemusten ja haastattelun perusteella

Kaikki JOPO- ja TEPPO-opetukseen hakeneet oppilaat ja heidän huoltajansa kutsutaan haastatteluun. Oppilaat ja heidän huoltajansa osallistuvat yhdessä haastatteluun, joka täydentää varsinaista hakemusta. Haastattelun avulla selvitetään oppilaan motivoituneisuus ja sitoutuneisuus joustavaan, työelämäpainotteiseen perusopetukseen, oppilaan valmiudet itsenäiseen työskentelyyn työssäoppimisessa sekä huoltajan sitoutuminen oppilaan tukemiseen. Lopullisessa oppilasvalinnassa huomioidaan valintaperusteiden ja haastattelun muodostama kokonaisarvio.

Lisätietoja JOPO- ja TEPPO-opetuksesta

Keravanjoen koulu

  • rehtori Minna Lilja, puh. 040 318 2151
  • Koordinoiva oppilaanohjaaja (TEPPO) Minna Heinonen, puh. 040 318 2472

Kurkelan koulu

  • rehtori Ilari Tasihin, puh. 040 318 2413
  • JOPO-opettaja Jussi Pitkälä, puh. 040 318 4207
  • Koordinoiva oppilaanohjaaja (TEPPO) Olli Pilpola, puh. 040 318 4368

Sompion koulu

  • rehtori Päivi Kunnas, puh. 040 318 2250
  • JOPO-opettaja Matti Kastikainen, puh. 040 318 4124
  • Koordinoiva oppilaanohjaaja (TEPPO) Pia Ropponen, puh. 040 318 4062