Keravan kaupunki harkitsee keskeyttävänsä 5000 oppilaan ja koulujen henkilökunnan keppijumppahankkeen

Keravan kaupunki harkitsee keskeyttävänsä Keppi ja Porkkana -hankkeen, jonka hankintoihin liittyvä uutisointi, erityisesti Helsingin Sanomissa, on herättänyt keskustelua.

Vaikka hanke on alun perin toteutettu hyvillä tarkoitusperillä ja hankintapäätökset tehty lainmukaisesti, kaupunki myöntää kiirehtineensä valmisteluprosessissa ja opettajien laajassa osallistamisessa hankkeeseen.

Syksyllä 2022 ideoitu Keppi ja Porkkana -hanke on osa Keravan kaupungin laajempaa pyrkimystä parantaa hyvinvointia ja lisää lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksien tasa-arvoa.

Keravan kaupunki on päättänyt toteuttaa koulujen kautta kyselyn selvittääkseen oppilaiden ja perheiden halukkuuden jatkaa keppijumppaa. Mikäli palaute on myönteistä, kilpailutetaan keppijumppaan soveltuvat liikuntavälineet uudestaan. Nykyisen toimittajan kanssa on sovittu, että mikäli kaupunki saa kilpailutuksen kautta liikuntavälineistä edullisemman hinnan, korvaa nykyinen toimittaja hinnan erotuksen.

Tutkimusten mukaan oppitunnin aikainen liikunnallinen tauko ja opetukseen integroitu liikunta ovat positiivisesti yhteydessä kouluarvosanoihin ja standardoituihin testituloksiin. Koulupäivän aikainen liikunta edistää luokkahuonekäyttäytymistä, tehtäviin keskittymistä ja oppitunteihin osallistumista ja oppimista (Kantomaa, M. Syväoja, H. Sneck, S. Jaakkola, T. Pyhältö K. ja Tammelin, T: Koulupäivän aikainen liikunta ja oppiminen. 2018).

Hankkeesta on julkisuudessa syntynyt hyvin kapea ja sirpaleinen mielikuva, jossa monipuolinen, koululaisten arkeen räätälöity, kuukausittain uudistuva liikuntaohjelma on mitätöitynyt prosessiyksityiskohtien alle. Kun hankintahinnan jakaa kolmen vuoden sopimuskauden ajalle, kustannus per oppilas on noin neljä euroa vuodessa. Toisin sanoen yhden koululounaan hinnalla kukin 5000 keravalaisesta oppilaasta saa taukojumppaa 5–10 minuuttia vuoden jokaisena koulupäivänä.

”Olemme julkisen huomion kautta ymmärtäneet, että hankkeesta on syntynyt mielipahaa. Rehtoreiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta oli syntynyt selkeä käsitys, että kouluissa ja opettajien keskuudessa oli aiheesta käyty keskustelua ja että innovatiivinen hankkeemme oli hyvin vastaanotettu. Esimerkiksi keväällä toteutettuun pilottihankkeeseen halusivat mukaan kaikki koulut. Myös alustavat tulokset päivittäisen taukojumpan terveysvaikutuksista ovat olleet lupaavia”, kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja Tiina Larsson kertoo.

Suunnittelu toteutettiin kasvatuksen ja opetuksen toimialan johtoryhmän, koulujen ja päiväkotien esihenkilöiden toimesta. Larssonin mukaan olisi pitänyt ymmärtää kiinnittää enemmän huomiota opettajien osallistamiseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. ”Innokkuus vei meidät mennessään, ja olemme pahoillamme siitä, että keskustelu suoraan opettajien kanssa jäi vähäiseksi.”

”Hankkeen keskeyttäminen olisi harmillista erityisesti lasten ja nuorten kannalta. Saamiemme palautteiden ja alustavien tulosten perusteella monet koululuokat ja lapset ovat hyötyneet koulupäivän lomaan sovitetuista päivittäisistä taukojumppahetkistä.

Yhteensä lukioissa ja perusopetuksessa on runsaan kahden kuukauden aikana toteutettu 2630 jumppakertaa koulupäivän lomassa. On ollut ilo nähdä, kuinka reippaasti koulumme lähtivät hankkeeseen mukaan”, toteaa Larsson.

Toistaiseksi keppijumppatoiminta jatkuu kouluissa normaaliin tapaan. Kasvatuksen ja opetuksen toimialan johtoryhmä ja lautakunta tulevat arvioimaan tilannetta ja hankkeen jatkoedellytyksiä lähiaikoina. Sopimuksen mukaan Keravan kaupunki voi peruuttaa palvelun 4 kuukauden irtisanomisajalla.

Lisätietopyynnöt sähköpostitse: viestinta@kerava.fi