Keravan Aurinkomäelle rakennetaan kesän aikana metsäsirkus-teemainen leikkipaikka lapsille

Aurinkomäellä sijaitseva laivateemainen leikkiväline on saavuttanut käyttöikänsä päätöksen, ja puistoon rakennetaan uusi leikkipaikka teemalla metsäsirkus ilahduttamaan keravalaisia perheitä. Uuden leikkipaikan valinnassa ovat olleet mukana asiantuntija- ja lapsiraadit. Kilpailutuksen voiton vei Lappset Group Oy.

Keravan Aurinkomäen leikkipaikka kilpailutettiin keväällä 2024 käyttäen niin sanottua ranskalaista kilpailutusmenetelmää. Toimittajia pyydettiin tarjoamaan leikkivälineitä tietyin ehdoin, kokonaisbudjetin ollessa enintään 100 000 euroa (alv 0 %). Tarjouksia saatiin yhteensä viisi. Valintaprosessissa painotettiin kokonaistaloudellisuutta, joka sisälsi laatupisteiden arvioinnin. Laatupisteitä antoivat kaupungin asiantuntijaraati ja lapsiraadit.

Alustava havainnekuva uudesta leikkipaikasta. Kuva: Lappset Group Oy.

Asiantuntijaraati ja lapsiraati olivat yksimielisiä tarjouskilpailun voittajasta

Kilpailutuksessa haluttiin varmistaa paras lopputulos osallistamalla leikkipaikan käyttäjiä sekä asiantuntijoita.

Asiantuntijaraati koostui kuudesta Keravan kaupungin leikki- ja liikunta-asiantuntijasta, jotka arvioivat yhdessä leikkivälineiden visuaalisuutta, materiaaleja ja toiminnallisuuksia vertailuperusteiden mukaisesti.

Lapsiraati koostui yhteensä 44 lapsesta, jotka olivat iältään 5–11-vuotiaita. Raadissa oli mukana kaksikymmentä 7–11-vuotiasta oppilasta Sompion koulusta, jotka pääsivät arvioimaan leikkivälinettä itsenäisesti. Keravanjoen päiväkodin 5–6-vuotiaat arvioivat leikkivälinettä ryhmissä aikuisten apukysymysten avulla.

Lappset Group Oy:n tarjoama leikkiväline sai eniten pisteitä sekä asiantuntija- että lapsiraadeilta, ja näin ollen se valittiin kilpailutuksen voittajaksi.

Lapsiraadin edustajia kertomassa mielipiteitään tulevasta leikkipaikasta.

Uusi leikkipaikka valmistuu kesän 2024 aikana

Uusi leikkipaikka valmistuu kesän 2024 aikana kaupungin ydinkeskustassa sijaitsevalle Aurinkomäelle. Vanhan leikkivälineen purku ajoitetaan siten, että käyttökatko jää mahdollisimman lyhyeksi. Lapsiraadissa mukana olleet lapset kutsutaan mukaan leikkipaikan avajaisiin ja he pääsevät ensimmäisinä leikkimään uuteen leikkipaikkaan.

Lisätietoja

  • Keravan kaupunginpuutarhuri Mari Kosonen, mari.kosonen@kerava.fi, 040 318 4823