Keravalla useita lopputarkastuksia suorittamatta – kaupunki tarttuu toimeen laiminlyöntien korjaamiseksi

Kaupungin alueella on useita rakennus- tai toimenpidelupia, joiden lopputarkastusta ei ole suoritettu. Jotta tarkastus voidaan pitää, tulee rakennuksen omistajien ensin hakea luvan jatkamista.

Keravan kaupungin alueella on 510 rauennutta rakennus- tai toimenpidelupaa, joissa lopputarkastus on jäänyt suorittamatta. Suurin osa luvista on omakotitalojen lupia, joissa on suoritettu käyttöönottokatselmus, mutta ei loppukatselmusta.

-Kyse on usein unohduksesta eikä tahallisuudesta. Jos loppukatselmus on syystä tai toisesta jäänyt tekemättä, tulisi asia hoitaa kuntoon nyt. Apua ja neuvontaa on saatavilla kaupungin rakennusvalvonnalta, kertoo johtava rakennustarkastaja Timo Vatanen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennus- tai toimenpidelupa on rauennut, jos rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa siitä, kun lupa tai hyväksyntä on tullut lainvoimaiseksi. Kun lupa on rauennut, ei lopputarkastusta voida pitää ennen kuin lupa on haettu uudelleen.

Lupajaosto linjasi korjaamisen periaatteista

Keravan kaupungin teknisen lautakunnan lupajaosto linjasi laiminlyötyjen lopputarkastusten korjaamisen periaatteista 8.2.2023. Luvat, joiden voimassaolo on päättynyt, on lähtökohtaisesti haettava uudelleen.

Jos rakennuksessa on suoritettu käyttöönottokatselmus, voidaan loppukatselmus suorittaa ilman edellytystä rakennuksen ajantasaistamisesta. Tällöin loppukatselmus kohdennetaan vain niihin tiloihin, jotka ovat jääneet suoritetun käyttöönottokatselmuksen ulkopuolelle. Jos rakennuksessa ei ole suoritettu käyttöönottokatselmusta, tulee koko rakennuksen täyttää ajantasaiset rakentamismääräykset soveltuvin osin.

Luvan kohteena oleva rakennus voidaan kuitata loppukatselmoiduksi ilman ylimääräisiä toimenpiteitä, jos

 • luvan kohteen ollut toimenpide on poistunut kokonaan
 • rakennukseen on rakentamisen jälkeen tehty loppukatselmuksen vaativia laajennus- tai muutostöitä, joiden katselmus on suoritettu.

  Mikäli laajennus- ja muutostöiden loppukatselmusta ei ole suoritettu, tulee lupaa hakea uudelleen voimaan ja katselmus suorittaa ainoastaan viimeisimmän luvan osalta. Kohteen muut luvat kuitataan loppukatselmoiduiksi ilman muita toimenpiteitä.
  Uudelleen haetuista luvista peritään kaupungin rakennusvalvontataksan mukainen maksu, josta myönnetään 25 % alennus (Keravan kaupungin valvontataksa 16.1 § 8 mom.).

  Ohjeet kiinteistön omistajille

  Kiinteistöjen omistajien tulee hakea jatkoaikaa rauenneelle rakennus- tai toimenpideluvalle, jonka jälkeen rakennukselle voidaan suorittaa lopputarkastus.

  Jos olet kiinteistön omistaja ja tiedät, että rakennuksesi lopputarkastus on tekemättä, voit hakea luvan jatkoaikaa oma-aloitteisesti. Kaupunki lähettää kevään aikana kirjeen niille kiinteistön omistajille, joiden omistaman rakennukseen ei ole tehty lopputarkastusta ja jotka eivät ole oma-aloitteisesti hakeneet luvalle jatkoaikaa. Kirje sisältää ohjeet luvan uudelleen voimaan saattamiseksi.

  Jos olet hakenut vanhan luvan sähköisesti lupapiste.fi-palvelussa, voit hakea luvalle jatkoaikaa helposti samassa palvelussa lisäämällä rauenneen luvan jatkoajan viiteluvaksi. Mikäli lupaa ei ole haettu sähköisesti, tuo kaupungin rakennusvalvonta vanhan luvan lupapiste.fi -palveluun erikseen ja kutsuu kiinteistön omistajat osalliseksi hankkeelle. Sen jälkeen omistajat voivat hakea luvan uusimista.

  Jatkolupaa hakiessa on tärkeää, että hakijalla on rakennushankkeen aikaiset asiakirjat kuten pääpiirustukset, tarkastuspöytäkirjat sekä muut mahdolliset rakennusvalvonnan leimaamat piirustukset, jotka liitetään hakemukseen. Asiakirjoja voi saada valmiiksi skannattuna myös Lupapiste-verkkokaupasta osoitteessa kauppa.lupapiste.fi. Yksityiskohtaisista vaatimuksista keskustellaan tapauskohtaisesti.

  Kaupungin rakennusvalvonta opastaa hakijoita tarvittaessa hakemuksen tekemisessä. Löydät rakennusvalvonnan yhteystiedot Keravan kaupungin verkkosivuilta: Rakennusvalvonta.

  Lisätietoja antaa johtava rakennustarkastaja Timo Vatanen puhelimitse 040 318 2980 ja sähköpostitse timo.vatanen@kerava.fi.