Riksdagsval 2023

Valdagen vid riksdagsvalet 2023 är söndagen den 2 april 2023. Förhandsröstningen pågår den 22–28 mars 2023. Närmare information om riksdagsvalets tidtabeller hittas på justitieministeriets valsidor: Tidsplan (vaalit.fi).

Stadens centralvalnämnd utför de uppgifter som i vallagen är särskilt föreskrivna för nämnden. Stadssekreteraren fungerar som föredragande och protokollförare, medan en specialsakkunnig inom förvaltning fungerar som 2:a protokollförare.

Förhandsröstning

Under förhandsröstningen kan du fritt välja röstningsplats i Kervo eller på annat håll i Finland. Utomlands går det att rösta i förhand mellan den 22–25.3.2023. Mer info om förhandsröstningen hittas på justitieministeriets informations- och resultattjänst: Förhandsröstningsställen (vaalit.fi).

Röstning på valdagen

Röstningen på valdagen genomförs den 2 april 2023 kl. 9.00–20.00. På den egentliga valdagen röstar kervobor vid det ställe som är märkt på röstningssedeln.

Kervo är delat i nio röstningsområden och varje område har ett röstningställe. Ditt röstningsställe bestäms enligt den ort där du bott den 10.2.2023. Om du har flyttat till Kervo efter det, röstar du fortfarande i din gamla hemstad. 

Närmare information om röstningsplatser finns på de finskspråkiga sidorna.