Kunnalliseen varhaiskasvatukseen haku

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä, oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta osa- tai kokoaikaisesti huoltajien tarpeen mukaisesti.

Varhaiskasvatuspaikkaa tulee hakea vähintään 4 kuukautta ennen lapsen hoidon tarpeen alkamista. Elokuussa 2024 varhaiskasvatusta tarvitsevien tulee siis jättää hakemus 31.3.2024 mennessä.

Jos varhaiskasvatuksen tarve johtuu äkillisestä työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta, jolloin varhaiskasvatustarpeen ajankohta ei ole ollut ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista. Tällöin kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatuspaikan kahden viikon kuluessa akuutin varhaiskasvatustarpeen todentumisesta. 

Lisätietoja kunnallisesta varhaiskasvatushausta kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoa saa myös asiakaspalvelusta ma-to klo 10–12, puh. 09 2949 2119, sähköposti varhaiskasvatus@kerava.fi. 

Varhaiskasvatuspaikan hakeminen 

Varhaiskasvatuspaikkoja haetaan ensisijaisesti Keravan kaupungin sähköisessä asiointipalvelussa Hakuhelmessä. Tarvittaessa hakulomake löytyy myös kaupungin verkkosivuilta (Varhaiskasvatushakemus – pdf) sekä Sampolan palvelukeskuksessa sijaitsevasta Keravan asiointipisteestä (käyntiosoite Kultasepänkatu 7). 

Avoimeen varhaiskasvatukseen ilmoittautuminen  

Leikkikoulutoiminta on maksullista 2–5-vuotiaille lapsille suunnattua toimintaa, joka pohjautuu varhaiskasvatuksen tavoitteisiin. Leikkikoulutoimintaa järjestetään 2–4 kertaa viikossa aamu- tai iltapäivisin. Leikkikoulujen toiminnassa noudatetaan esiopetuksen työ- ja loma-aikoja.  

Toiminta maksaa 25–35 euroa kuukaudessa. Leikkikouluihin ilmoittaudutaan 30.4. mennessä. 

Lisätietoa leikkikoulutoiminnasta kaupungin verkkosivuilla.

Yksityiseen päiväkotiin hakeminen 

Yksityisiä varhaiskasvatuspaikkoja haetaan suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta. Hakemus yksityisiin päiväkoteihin on saatavissa kyseisistä päiväkodeista. Yksityisten päiväkotien yhteystiedot kaupungin verkkosivuilla.

Yksityisessä päiväkodissa perhe voi olla asiakkaana Kelan yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä. Palveluseteliä kaupungilta haetaan joko sähköisen asiointipalvelun Hakuhelmen kautta tai toimittamalla paperinen hakemuslomake osoitteeseen Keravan asiointipiste, Sampolan palvelukeskus, Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava.  

Lisätietoa palvelusetelistä kaupungin verkkosivuilla.

Kasvatuksen ja opetuksen toimiala 
Varhaiskasvatus