Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakaskysely 2024

Laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus ovat olennaisia jokaisen lapsen kehitykselle. Asiakaskyselyn avulla pyrimme saamaan syvempää ymmärrystä huoltajien näkemyksistä ja kokemuksista Keravan varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Asiakaskysely koskee kaikkia keravalaisia kunnallisia ja yksityisiä päiväkoteja, esiopetusyksiköitä sekä avointa varhaiskasvatusta ja perhepäivähoitoa. Keskeisimmät tulokset kyselystä julkaistaan Keravan kaupungin verkkosivuilla.

Kysely on avoinna 26.2.-10.3.2024 ja linkki siihen on lähetetty kaikille lapsen 1. huoltajille sähköpostitse. Kyselyyn vastataan jokaisen lapsen osalta erikseen. Vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä kyselyn tuloksista voida tunnistaa yksittäisiä vastaajia.

Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 10–15 minuuttia. Kyselyn täyttämisen voi keskeyttää ja jatkaa myöhemmin. Kysymyksistä suurin osa on väittämiä. Jokaisen osion jälkeen on myös mahdollista antaa avointa palautetta.

Toivomme aktiivista osallistumista asiakaskyselyyn, sillä saadut tulokset auttavat meitä kehittämään entistä parempaa varhaiskasvatusta ja esiopetusta kaikille lapsille.

Jos et ole saanut kyselyä tai tarvitset apua sen täyttämiseen, pyydäthän apua lapsesi päiväkodista, perhepäivähoitajalta tai esiopetuksesta.