Kartat ja aineistot

Karttoja ja aineistoja pääset tilaamaan tällä lomakkeella.

Keravan kaupungilta tilattavat kartta-aineistot ovat tasokoordinaatistossa ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N-2000.

Lomakkeella tilattavat karttatuotteet

Kantakartta (DWG-karttaote)

Käytetään rakentamisen suunnittelussa taustakarttana. Sisältää kiinteistön ja ympäristön kantakartta-aineiston, jossa näkyvissä muun muassa:

  • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)
  • rakennukset
  • liikenneväylät
  • maaston tiedot
  • korkeustiedot

Lähetetään dwg-tiedostomuodossa, joka on avattavissa esimerkiksi AutoCad-ohjelmistolla. Tilaa kantakartta-aineistoa.

Kaavaote

Sisältää kiinteistöä koskevat ajantasaiset asemakaavamääräykset ja niiden selitteet. Käytetään ohjeistamaan rakentamisen suunnittelua. Lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona. Tilaa kaavaote.

Pohjakartanote

Sisältää kiinteistön ja ympäristön pohjakartta-aineiston, jossa näkyvissä muun muassa:

  • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)

  • tilatun kiinteistön rajamitat ja pinta-ala

  • rakennukset

  • liikenneväylät

  • maaston tiedot

Lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona. Tilaa pohjakartanote.

Rakennusluvan liitteet

Rakennusluvan liitteeksi tarvitaan kaavaote, pohjakartanote ja naapuritiedot (kiinteistönumerot, nimet ja postiosoitteet). Aineistot lisätään ensisijaisesti rakennuslupahakemukseen Lupapisteessä ja tilataan kun lupahakemus on jätetty Lupapisteeseen. Tilaa aineistot rakennusluvan liitteeksi.

Pistepilviaineisto

Pistepilviaineistoa voidaan käyttää erilaisiin pinta- ja rakennusmallinnuksiin sekä maastomallien aineistona. 


Keravalla on vuonna 2019 toteutettu laserkeilaus, joka sisältää luokitellun pistepilviaineiston 33 pist./m2 tiheydellä ETRS-GK25 tasokoordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Tarkkuusluokka RMSE=0.017 (Maksimi -0.038). Aineiston pistepilviluokat:

1 – Default
2 – Maanpinta
3 – Matala kasvillisuus <0,20 m maanpinnasta
4 – Keskikorkea kasvillisuus 0,20 -  2,00 m
5 – Korkea kasvillisuus >2,00 m
6 – Rakennus
7 – Virheelliset matalat pisteet
8 – Mallin ankkuripisteet, model-key-points
12 – Peittoalueet


Aineiston formaatti laz, voidaan toimittaa myös las ja dwg tiedostoina. Tilaa pistepilviaineistoa.


Näiden lisäksi voit tilata myös muita kartta-aineistoja, kuten opaskartan, osoitteesta mittauspalvelut@kerava.fi.

Päivitetty 26.05.2021 klo 10:38