Kartat ja aineistot

Karttoja ja aineistoja pääset tilaamaan tällä lomakkeella.

Keravan kaupungilta tilattavat kartta-aineistot ovat tasokoordinaatistossa ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N-2000.


Lomakkeella tilattavat karttatuotteet

Kantakartta (DWG-karttaote)

Käytetään rakentamisen suunnittelussa taustakarttana. Sisältää kiinteistön ja ympäristön kantakartta-aineiston, jossa näkyvissä muun muassa:

  • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)
  • rakennukset
  • liikenneväylät
  • maaston tiedot
  • korkeustiedot (korkeuskäyrät ja korkeuspisteet vuodesta 2012 eteenpäin, ajantasaisemmat korkeustiedot tilattavissa erillisenä pistepilviaineistona)

Lähetetään dwg-tiedostomuodossa, joka on avattavissa esimerkiksi AutoCad-ohjelmistolla. Tilaa kantakartta-aineistoa.

Kuva: Kantakartta AutoCadissaDWG-karttaote_500x800.png


Pistepilviaineisto (LAS-tiedosto)

Pistepilviaineistoa voidaan käyttää erilaisiin pinta- ja rakennusmallinnuksiin sekä maastomallien aineistona. 


Keravalla on keväällä 2021 toteutettu laserkeilaus,  joka sisältää luokitellun pistepilviaineiston 31 pist./m2 tiheydellä ETRS-GK25 tasokoordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Tarkkuusluokka RMSE=0.026. Lähetettävän aineiston pistepilviluokat:
2 – Maanpinta
11 – Tiealueet 

Erikseen pyydettäessä saatavilla seuraavat pistepilviluokat:

1 – Default
3 – Matala kasvillisuus <0,20 m maanpinnasta
4 – Keskik. kasvillisuus 0,20 - 2,00 m
5 – Korkea kasvillisuus >2,00 m
6 – Rakennus
7 – Virheelliset matalat pisteet
8 – Mallin avainpisteet, model-key-points
9 – Vesialueet
12 – Peittoalueet
17 – Silta-alueet

Aineiston formaatti las, voidaan toimittaa myös dwg-tiedostoina pyydettäessä. Tilaa pistepilviaineistoa.

Kuva: Pistepilviaineisto 3DWinissäpistepilvi.PNG


Kaavaote

Sisältää kiinteistöä koskevat ajantasaiset asemakaavamääräykset ja niiden selitteet. Käytetään ohjeistamaan rakentamisen suunnittelua. Lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona. Tilaa kaavaote.

Kuva: Kaavaote Haukkavuoresta
Kaavaote_500x800.png


Pohjakartanote

Sisältää kiinteistön ja ympäristön pohjakartta-aineiston, jossa näkyvissä muun muassa:

  • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)

  • tilatun kiinteistön rajamitat ja pinta-ala

  • rakennukset

  • liikenneväylät

  • maaston tiedot

Lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona. Tilaa pohjakartanote.

Kuva: Pohjakarttaote kiinteistöstä 245-3-151-3
Pohjakartanote_500x800.png


Naapuritiedot

Naapuritiedot sisältävät ilmoitetun kiinteistön naapurikiinteistöjen omistajien tai vuokralaisten nimet ja osoitteet. Naapureiksi lasketaan rajanaapurit, vastapäiset ja vinottaiset joiden kanssa rajapyykit ovat kohdikkain.

Kuva: Esimerkkikuva naapuriotetiedoista (oikealla) ja havainnekuva kiinteistön naapureista

naapurit5.PNGNäiden lisäksi voit tilata myös muita kartta-aineistoja, kuten opaskartan, osoitteesta mittauspalvelut@kerava.fi.

Päivitetty 30.09.2021 klo 12:03