Vireillä olevat puistohankkeet

Puistohankkeisiin on mahdollista vaikuttaa ja osallistua, kun hankkeet ovat nähtävillä. Ne ovat nähtävillä luonnos- ja ehdotusvaiheessa sekä silloin, kun puistohankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävillä.