Voimaan tulleet puistohankkeet

Hyväksymispäätöksen jälkeen puistohanke vahvistuu, jos siitä ei valiteta tai valitukset on käsitelty hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hanke tulee voimaan, kun se kuulutetaan lainvoimaiseksi. ​