Kaupunki suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää

Kaupungin tavoitteena on, että toimitilat ovat toimivia, turvallisia ja taloudellisia. Lisäksi kiinteistöjen käytön tulee olla tarkoituksenmukaista ja niiden arvon säilyttävää.

Kaupunki rakentaa ja rakennuttaa uusia toimitiloja sekä korjaa ja ylläpitää jo käytössä olevia tiloja. Kaupungin toimitilojen ja rakennusten hankkimisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta vastaa kiinteistöpalvelut.

Kiinteistöjen ja toimitilojen suunnittelu ja rakentaminen

Sisäilmatyö

Kiinteistöjen ja toimitilojen ylläpito