Oppivelvollisuuden laajentuminen

Oppivelvollisuus laajeni vuodesta 2021 alkaen niin, että jokaisella peruskoulun päättävällä yhdeksäsluokkalaisella on velvollisuus hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa. Oppivelvollisuuden laajentaminen koskee niitä nuoria, jotka suorittavat perusopetuksen oppimäärää oppivelvollisina 1.1.2021 tai sen jälkeen.

Oppivelvollisuuden laajentamisella halutaan taata kaikille nuorille riittävä koulutus ja hyvät eväät työelämään. Tavoitteena on lisätä kouluttautumista ja osaamista, vähentää oppimiseroja, lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja nuorten hyvinvointia. Laajennetun oppivelvollisuuden tarkoitus on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen koulutuksen, eli lukiokoulutuksen tai ammatillisen tutkinnon.

Lisätietoja oppivelvollisuuden laajentumisesta voit lukea Keravan perusopetuksen sivuilta.

Lisätietoja voit kysyä oppivelvollisuuden erityisasiantuntijalta