Koulunuorisotyön hanke sai jatkoa Keravalla

Koulunuorisotyön hanke sai jatkoa Keravalla valtionavustuksen myötä ja aloitti toisen kaksivuotisen hankekautensa alkuvuonna 2023.

Koulunuorisotyö tuo nuorisotyön keravalaisten koulujen arkeen. Työ on pitkäjänteistä, monialaista ja pyrkii vastamaan kasvaneeseen kohtaamistyön tarpeeseen koulupäivien aikana. Keravalla tehdään alakoulunuorisotyötä kuudella eri alakoululla ja kaikissa keravalaisissa yhtenäiskouluissa.

Koulunuorisotyötä kehitetään muun muassa erilaisten hankkeiden avulla. Keväällä 2023 jatkuneessa koulunuorisotyön hankkeessa koordinoidaan kaikkea nuorisopalveluiden tekemää koulunuorisotyötä, kehitetään olemassa olevia käytänteitä ja luodaan uusia tapoja tehdä koulunuorisotyötä keravalaisissa kouluissa.

Painopistealueena ovat edelleen 5-6-luokkalaiset ja yläkouluun siirtymisen nivelvaihe, mutta työtä tehdään tarvittaessa myös pienempien oppilaiden kanssa. Lisäksi yhtenäiskouluissa tämä vakiintunut työmuoto kohtaa kaikki 7-9-luokkalaiset. Uutena työmuotona hankkeen kautta aloitetaan toisella asteella tehtävä nuorisotyö molemmilla Keudan Keravan toimipisteillä ja Keravan lukiolla.

Hankkeen tavoitteena on parantaa oppilaiden ja opiskelijoiden viihtymistä, kouluun kiinnittymistä, osallisuuden kokemusta ja tukea heidän hyvinvointiaan eri tavoin koulun arjessa.

Katri Hytönen koordinoi koulunuorisotyötä Keravan kaupungilla ja työskentelee myös hankkeen piirissä. Uutena työntekijänä hankkeessa työskentelee koulunuorisotyöntekijä Emmi Eskelinen.

-Odotan innolla nuoriin tutustumista, yhteistyötä ja uuden oppimista. Olen saanut hyvän vastaanoton Keravalla, kertoo Eskelinen.

Eskelinen on koulutukseltaan lähihoitaja ja hänellä on työkokemusta kehitysvammatyöstä ja nuorisopsykiatrialta. Eskelisellä on erikoisammattitutkinto mielenterveys ja päihdetyöstä sekä neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.

Lisätietoja Keravalla tehtävästä koulunuorisotyöstä: Koulunuorisotyö

Katri Hytönen ja Emmi Eskelinen