Keravan kaupunki arvioi uudelleen keppijumppasopimuksen

Keravan kasvatus- ja opetustoimen johto arvioi uudelleen keppijumppaan liittyvän palveluntuottamissopimuksen ja taukoliikuntavaihtoehdot kasvatus- ja opetuslautakunnan kehotuksesta.

Keravan kasvatus- ja opetuslautakunta on kaupunginhallituksen velvoittamana kokouksessaan 24.4.2024 arvioinut Keppi & Porkkana -palveluntuottamissopimuksen kilpailuttamista.

Kasvatus- ja opetuslautakunta on arvioinnissaan ottanut huomioon sisäisen tarkastuksen ohjeistuksen ja ensimmäisen lukuvuoden kokemukset, ja päätyi antamaan Keravan kasvatus- ja opetustoimelle seuraavan ohjeistuksen:

  • Kasvatus- ja opetuslautakunta on arvioinut kaupunginhallituksen päätöstä ja kehottaa toimialajohtajaa harkitsemaan hyvinvointipalvelupaketin irtisanomista.
  • Kasvatus- ja opetuslautakunta velvoittaa kasvatuksen ja opetuksen toimialaa arvioimaan, kuinka taukoliikunta järjestetään jatkossakin opetussuunnitelman mukaisesti.

Kasvatus- ja opetuslautakunta painotti, että taukoliikunta esiopetuksessa, perusopetuksessa sekä lukiossa tulee järjestää jatkossakin opetussuunnitelman mukaisesti. Taukoliikunnassa tulee huomioida eri ikäiset lapset, monipuoliset liikuntavaihtoehdot sekä lasten ja opettajien osallistaminen. Toiminnan tulee olla suunniteltua ja edistää lasten, oppilaiden ja opiskelijoiden liikunnallisuutta ja hyvinvointia.

Lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti Keravan kasvatus- ja opetustoimen johto harkitsee hyvinvointipalvelusopimuksen jatkoa ja arvioi vaihtoehtoja taukoliikunnan järjestämiseksi. Päätös asiasta tehdään lukukauden loppuun mennessä.