Keravan kaupunki haluaa mahdollistaa taukoliikunnan koko henkilöstölle

Keravan kaupunki on ehdolla Suomen liikkuvimmaksi kunnaksi. Keravalla on panostettu henkilöstön jaksamiseen taukoliikunnan avulla jo vuodesta 2019 alkaen. Nyt taukoliikunta halutaan mahdollistaa jokaiselle työntekijälle ja asiaa lähdetään kehittämään osallistavasti yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

Henkilöstö on Keravan kaupungin tärkein voimavara, jonka jaksamiseen halutaan panostaa. Säännöllinen taukoliikunta muun muassa nostaa energiatasoja, parantaa keskittymiskykyä ja luo kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Henkilöstön taukoliikuntaa kokeiltiin Keravalla jo 2019

Keravan kaupunki toteutti touko-joulukuussa 2019 työhyvinvoinnin pilottihankkeen yhteistyössä Mast Markkinointi Oy:n kanssa. Vastaavilla taukoliikuntahankkeilla oli saatu merkittäviä tuloksia yksityisissä yrityksissä liittyen sairaspoissaolojen vähenemiseen, joten samantyyppistä mallia haluttiin kokeilla monimuotoisessa julkishallinnon organisaatiossa.

Keravalla pilotin tarkoituksena oli lisätä henkilöstön työhyvinvointia liikunnan avulla. Pilottihankkeessa kaupungin henkilöstölle järjestettiin säännöllistä taukoliikuntaa eri tiloissa sisällä ja ulkona. Pilottiin valittiin noin 190 kaupungin työntekijää.

Pilotointihankkeen tavoitteena oli lisätä yhteisöllisyyttä ja parantaa työntekijöiden fyysistä kuntoa vähentäen tuki- ja liikuntaelinvaivoja. Hankkeessa pyrittiin kehittämään toimintamalli, jolla Keravan kaupungin henkilöstön sairauslomat saadaan vähentymään. Lisäksi tavoitteena oli houkutella työntekijät tekemään liikkuvuusharjoittelua vapaa-aikana kotona.

Pilottihankkeessa myös koulutettiin valitut kaupungin henkilöstön jäsenet ”tulenkantajiksi”, jotka pystyivät saamansa koulutuksen jälkeen ohjaamaan liikuntahetkiä henkilöstölle. Näin pyrittiin varmistamaan taukoliikunnan jatkuvuus myös pilottihankkeen loputtua. Esimerkiksi Sampolan toimipisteessä taukoliikuntaa on jatkettu vuoden 2019 jälkeen omatoimisesti.

Laajennettu pilottihanke tuli maksamaan kaupungille 60 700 euroa. Tämän lisäksi kaupunki hankki ryhtikeppejä ja tankoja yhteensä 4 495 eurolla. Tämä on kuitenkin pieni summa, kun saadaan sairaspoissaoloja vähennettyä ja työhyvinvointia lisättyä.

Työhyvinvointipilotti oli onnistunut

Hankkeeseen osallistunut henkilöstö koki taukoliikunnan hyvänä ja työkykyä ylläpitävänä toimintona. Hanketta haluttiin jatkaa ja laajentaa jo vuonna 2020, mutta tällöin hankkeen edistäminen jäi koronapandemian jalkoihin.

-Toimin päätulenkantajana vuoden 2019 pilottihankkeessa. Tsemppasin ja innostin työkavereita mukaan liikkumaan ja ohjasin liikuntahetkiä kaupungintalolla, koulussa sekä kotihoidon tiloissa. Kokemukseni hankkeesta olivat hyviä. Porukalla oli mukava kokoontua ja liikuntahetket lisäsivät hyvää mieltä sekä positiivista työilmapiiriä. Uskon, että vastaavalle toiminnalle on tilausta ja tarvetta jatkossakin, kertoo JUKON pääluottamusmies Tuomo Suihkonen.

-Huomasin konkreettisesti, että säännöllisestä taukoliikunnasta oli hyötyä työssä jaksamiseen. Jaksaminen säteilee myös vapaa-ajalle, joten taukoliikunta toi minulle kokonaisvaltaista hyötyä hyvinvointiin, sanoo Keravan kaupunginkamreeri Teppo Verronen.

Taukoliikunnan jatkoa selvitetään osallistavasti

Keravan kaupunki on ryhtynyt toimiin, jotta taukoliikunta saataisiin mahdollistettua osaksi jokaisen työntekijän työpäivään. Työsuojeluvaltuutettu Kirsi Makkonen teki taukoliikunnan käynnistämisestä ehdotuksen joulukuussa 2023 Keravan kaupungin yhteistyötoimikunnan kokouksessa, jossa taukoliikunnan tuomista työntekijöiden arkeen päätettiin yksimielisesti lähteä selvittämään.

Yhteistyötoimikunta toimii yhteistoimintalain mukaisena työnantajan ja henkilöstön edustajista koostuvana yhteistoimintaelimenä, ja se toimii myös kaupungin ylimpänä työsuojelutoimikuntana.

Joulukuun kokouksessa sovittiin, että työhyvinvointipäällikkö kokoaa ryhmän, joka koostuu kaupungin työsuojeluvaltuutetuista, pääluottamusmiehistä ja liikuntapalveluiden sekä henkilöstöpalveluiden edustajista. Valittu työryhmä ryhtyy selvittämään yhteistyössä henkilöstön kanssa, miten taukoliikuntaa lähdetään Keravalla jatkossa järjestämään.

-Työnantajan tärkeä velvoite on tukea työntekijöiden jaksamista ennaltaehkäisevästi. Haluamme nyt selvittää huolellisesti, miten saisimme taukoliikunnan mahdollisimman hyvin jokaisen työntekijän ulottuville työtehtävästä riippumatta. Innostavan taukoliikuntahetken järjestämiseen tarvitaan monipuolista materiaalia ja välineitä, kertoo työsuojeluvaltuutettu Kirsi Makkonen.

Kun henkilöstön toiveet ja tarpeet ovat selvillä, kaupunki toteuttaa kilpailutuksen mahdollisen uuden hankkeen yhteistyökumppanista.

Lisätietoja

Keravan kaupungin yhteistyötoimikunnan puheenjohtaja ja JUKON pääluottamusmies Tuomo Suihkonen, tuomo.suihkonen@kerava.fi, 040 318 3303

Työsuojeluvaltuutettu Kirsi Makkonen, kirsi.makkonen@kerava.fi, 040 318 3336