Kilpailu- ja kuluttajaviraston ratkaisu keppijumppakeppien ja hyvinvointipalvelupaketin hankinnasta

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on 14.2.2024 antanut ratkaisunsa Keravan keppijumppakeppien ja hyvinvointipalvelupaketin hankinnasta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa kaupungille asiassa huomautuksen ohjaustoimenpiteenä.

KKV:n arvion mukaan Keravan kaupunki on laiminlyönyt hankintalain 1 §:n mukaisen velvollisuutensa kilpailuttaa kyseiset hankinnat asianmukaisesti. KKV:n tulkinnan mukaan hankinnat, jotka koostuvat keppijumppakepeistä, säilytyspusseista ja hyvinvointipalvelupaketista, ovat muodostaneet yhtenäisen kokonaisuuden, joka ylittää palveluhankintojen kansallisen kynnysarvon. KKV toteaa ratkaisussaan, ettei Keravan kaupungilla ole ollut perusteltua syytä suorahankintaan, ja että kyseiset hankinnat olisi tullut kilpailuttaa hankintalain mukaisesti.

KKV toteaa, että hankintakokonaisuus olisi tullut kilpailuttaa julkaisemalla siitä hankintalain mukainen hankintailmoitus. KKV:n mukaan kaupungilla olisi ollut kilpailutuksessa mahdollista jakaa luonteva hankintakokonaisuus kahteen tai useampaan osaan hankintalain oikeusohjeiden mukaisesti.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antaa täten Keravan kaupungille huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä.

Keravan kaupunki tutustuu päätökseen huolellisesti ja odottaa käynnissä olevan sisäisen tarkastuksen valmistumista helmikuun loppuun mennessä. Näiden pohjalta kaupunki sitoutuu tekemään tarvittavat toimenpiteet toimintamallien kehittämiseksi ja mahdollisten virheiden korjaamiseksi.

Keravan kaupunki on sitoutunut noudattamaan tarkasti hankintalainsäädäntöä ja varmistamaan avoimen ja kilpailullisen hankintaprosessin kaikissa tulevissa hankinnoissaan.