Nuorten kaipaama skeittipuisto saadaan vihdoin Keravalle

Keravan skeittipuiston suunnittelu on käynnistynyt. Skeittipuiston odotetaan valmistuvan vuonna 2025. Tänä vuonna Keravalle saadaan siirrettävät skeittielementit ja uusia välineitä Killan ulkokuntoilualueelle.

Keravan skeittipuisto tulee Sompionpuistoon, ja puiston kehittäminen tapahtuu hyväksytyn yleissuunnitelman puitteissa. Skeittipuiston rakentamiseen liittyvät suunnitelmat toteutetaan osana puistosuunnitelmaa.

Skeittipuiston lisäksi Sompion puistosuunnitelmassa suunnitellaan:

  • Sompionpuiston toiminnot
  • Sompionkentän tulevat toiminnot puistosuunnitelmatasoisesti
  • Olemassa olevan lähiliikuntapaikan peruskorjauksen tarpeen tarkastelu ja toimintojen sijoittelu puistosuunnitelmatasoisesti
  • Puistoreitin, ladun ja pulkkamäen siirto suunniteltavan skeittipuiston kohdalla

Suunnittelua tehdään osallistavasti käyttäjien kanssa suunnitteluprosessin eri vaiheissa. Skeittipuiston rakennussuunnittelusta järjestetään työpaja vielä kuluvan kevään 2024 aikana.

Miksi skeittipuiston rakennusajankohta siirtyy ensi vuodelle?

Skeittipuiston rakennusurakan urakoitsijaa ei ehditä valita siinä aikataulussa, että puiston työt voitaisiin aloittaa ennen talvea 2024. Tästä syystä skeittipuiston rakentaminen aloitetaan keväällä 2025.

Skeittipuistoon on budjetoitu 700 000 euroa vuodelle 2024. Osa investointirahasta kohdennetaan siirrettäviin skeittielementteihin sekä Killan ulkokuntoiluvälineisiin, mitkä toteutetaan jo tänä vuonna.

Siirrettäviä skeittielementtejä Kivisiltaan ja uusia välineitä Killan ulkokuntoilualueelle

Tänä vuonna kaupunki panostaa erityisesti nuorten liikunnallisiin investointeihin hankkimalla siirrettäviä skeittielementtejä ja uusia kuntoiluvälineitä Killan ulkokuntoilualueelle.

Skeittielementit sijoitetaan Uuden ajan rakentamisen festivaalin alueelle Kivisiltaan pop-up-skeittipaikalle, jossa ne ovat käytössä koko festivaalin ajan 26.7.–7.8.2024. Tämän jälkeen skeittielementit siirretään yhdessä harrastajien kanssa katsottuun sopivaan paikaan Keravalla. Killan ulkokuntoilualueen välinehankinnoissa osallistetaan erityisesti nuorisovaltuustoa.

Sompionpuiston puistosuunnittelun ja skeittipuiston rakennesuunnittelun kilpailutus

Keravan kaupunki toteutti Sompionpuiston puistosuunnittelusta ja skeittipuiston rakennesuunnittelun hankinnasta puitesopimuksen mukaisen minikilpailutuksen. Kilpailutuksen voitti FCG Finnish Consulting Group Oy hintaan 98 883 euroa.

Lisätietoja

  • Keravan kaupungin kaupunkitekniikan toimialajohtaja Erkki Vähätörmä, 040 318 2350, erkki.vahatorma@kerava.fi