Organisaatio


​Kasvatuksen ja opetuksen toimialaa johtaa kasvatuksen ja opetuksen toimialajohtaja yhdessä vastuualueiden johtajien kanssa.

Kasvatuksen ja opetuksen toimialalla vastuualueita on viisi: hallinto- ja tukipalvelut,
varhaiskasvatuspalvelut, perusopetuspalvelut, lukiokoulutuspalvelut sekä kasvun
ja oppimisen tukipalvelut.

Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualueeseen kuuluvat kaikki kasvatus- ja opetuspalveluiden tuottamiseksi tarvittavat tukipalvelut kuten talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut, koulusihteeripalvelut, hankinta-, kilpailutus- ja kiinteistöpalvelut, tiedotus- ja viestintä, tieto- ja viestintätekniset tukipalvelut sekä koulukuljetusten järjestäminen. Hallinto- ja tukipalvelujen vastuualuetta johtaa talousjohtaja.

Varhaiskasvatuspalvelujen vastuualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus ja esiopetus. Varhaiskasvatuspalvelujen vastuualuetta johtaa varhaiskasvatusjohtaja.

Perusopetuspalvelujen vastuualueeseen kuuluvat perusopetuksen ja perusopetuksen
lisäopetuksen järjestäminen. Perusopetuspalveluja johtaa perusopetusjohtaja.

Lukiokoulutuspalvelujen vastuualueeseen kuuluvat nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksen järjestäminen sekä toisen asteen yhteistyö. Vastuualuetta johtaa lukiokoulutuksen johtaja, jona toimii lukion ja aikuislukion rehtori.

Kasvun ja oppimisen tukipalvelujen vastuualueeseen kuuluvat kasvatuksen ja
opetuksen pedagogisen tuen järjestäminen, oppilas- ja opiskelijahuolto, avustaja
tulkitsemispalvelut, kasvatuksen ja opetuksen perhetyö, koululaisten aamu- ja
iltapäivätoiminta sekä kieli- ja kulttuuriryhmien tukipalvelut. Vastuualuetta johtaa kasvun ja oppimisen tuen johtaja.

Toimialan yhteystiedot löydät täältä.


Päivitetty 24.01.2022 klo 13:03