Tukiopetus

<<​Takaisin

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetus pyritään aloittamaan heti, kun oppimisen ja koulunkäynnin vaikeudet on havaittu. Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jolle ovat ominaisia yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, monipuoliset materiaalit, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetus voi olla ennakoivaa, säännöllistä tai sitä voidaan antaa tarvittaessa.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti luokanopettaja tai aineenopettaja, mutta aloitteen voi tehdä myös oppilas itse, huoltaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai monialainen pedagogisen tuen ryhmä.

Päivitetty 18.07.2018 klo 15:26