Kartat ja aineistot

Kaupunki tuottaa ja ylläpitää erilaisia digitaalisia paikkatietoaineistoja kuten kantakarttaa, ajantasa-asemakaavaa, pistepilviaineistoa. Kartta- ja paikkatietoaineistoa on saatavana joko perinteisinä paperikarttoina tai yleisimmissä tiedostoformaateissa digitaalista käyttöä varten. Kartta-aineistoja tilataan sähköisellä lomakkeella..


Keravan, Tuusulan ja Järvenpään yhteisen opaskartan 2021, mittakaava 1:20 000, voi ostaa Sampolan asiointipisteeltä.


Karttojen ja aineistojen toimittaminen

Sähköpostilla toimitettavan aineiston maksimikoko on 5 megatavua (5 Mt). Tätä suuremmat aineistot toimitetaan cd:llä tai muistitikulla postitse. Toimitettavia formaatteja ovat dwg shp, dgn, xyz, ecw, tif ja jpg. Rasteriaineisto ja ortoilmakuvat (ecw, tif) voidaan toimittaa myös georeferoituna tfw- ja ers-tiedostojen kanssa. 


Kaupunki ylläpitää aineistoa ETRS-GK25- ja N2000-koordinaatistossa, mutta aineistoa voidaan toimittaa myös muissa Euref-koordinaatistoissa, VVJ:ssä tai KKJ:ssä. Tarvittaessa aineisto voidaan projisoida myös N43-korkeusjärjestelmään.


Julkaisulupa ja tekijänoikeudet

Kartan ja aineistojen julkaiseminen painotuotteena tai niiden käyttäminen internetissä edellyttää tekijänoikeuslain mukaista julkaisulupaa. Julkaisulupa haetaan kaupungilta. Julkaisulupaa ei tarvita karttajäljennöksistä, jotka liittyvät Keravan kaupungin tai muun viranomaisen päätöksiin ja lausumiin. 


Luvan hakemisen lisäksi kuvaruudulla, painotuotteena, tulosteena tai muulla vastaavalla tavalla julkaistavaan karttaan tulee aina liittää tekijänoikeudet osoittava merkintä: © Keravan kaupunki, paikkatietopalvelut 20xx (julkaisuluvan vuosi). Aineiston maksimi käyttöaika on kolme vuotta.


Hinnasto

Karttatuotteista ja numeerisista aineistoista peritään paikkatietopalveluiden taksan mukainen maksu.


Tilattavat kartta-aineistot

Sähköisellä lomakkeella kaupungilta voi tilata kantakartan, kaavaotteen, pohjakartanotteen, pistepilviaineistoa sekä rakennusluvan liitteeksi tarvittavaa aineistoa.


KANTAKARTTA (DWG-KARTTAOTE)


Kantakarttaa käytetään rakentamisen suunnittelussa taustakarttana. Kantakartta sisältää kiinteistön ja ympäristön kantakartta-aineiston, jossa on näkyvissä muun muassa:

 • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)
 • rakennukset
 • liikenneväylät
 • maaston tiedot
 • korkeustiedot


Kantakartta lähetetään dwg-tiedostomuodossa, joka on avattavissa esimerkiksi AutoCad-ohjelmistolla.


KAAVAOTE


Kaavaote sisältää kiinteistöä koskevat ajantasaiset asemakaavamääräykset ja niiden selitteet. Kaavaotetta käytetään ohjeistamaan rakentamisen suunnittelua. Kaavaote lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona.


POHJAKARTANOTEPohjakartanote sisältää kiinteistön ja ympäristön pohjakartta-aineiston, jossa näkyvissä muun muassa:

 • kiinteistöt (rajat, rajamerkit, tunnukset)
 • tilatun kiinteistön rajamitat ja pinta-ala
 • rakennukset
 • liikenneväylät
 • maaston tiedot
 • korkeustiedot


Pohjakartanote lähetetään paperisena tai pdf-tiedostona.


RAKENNUSLUVAN LIITTEETRakennusluvan liitteet tilataan, kun lupahakemus on jätetty Lupapiste.fi-palveluun, jossa ne lisätään ensisijaisesti rakennuslupahakemukseen. Sisältää:

 • Kaavaotteen
 • Pohjakartanotteen
 • Naapuritiedot (kiinteistönumerot, nimet ja postiosoitteet)


PISTEPILVIAINEISTOPistepilviaineistoa voidaan käyttää erilaisiin pinta- ja rakennusmallinnuksiin sekä maastomallien aineistona. Laserkeilaus on toteutettu 2019 ja sisältää luokitellun pistepilviaineiston 33 pist./m2 tiheydellä ETRS-GK25 tasokoordinaatistossa ja N2000 korkeusjärjestelmässä. Tarkkuusluokka RMSE=0.017 (Maksimi -0.038). Pistepilviaineiston formaattina on laz. Aineistot voidaan toimittaa myös las- ja dwg-tiedostoina.


Pistepilviluokat:

1 – Default

2 – Maanpinta

3 – Matala kasvillisuus 0,20 m maanpinnasta

4 – Keskikorkea kasvillisuus 0,20-2,00 m

5 – Korkea kasvillisuus 2,00 m

6 – Rakennus

7 – Virheelliset matalat pisteet

8 – Mallin ankkuripisteet, model-key-points

12 – Peittoalueet
Päivitetty 31.08.2022 klo 16:00