Mittauspalvelut

​Mittauspalvelut suorittaa rakennuspaikan merkitsemiset, rakennuksen sijaintikatselmukset, rajannäytöt ja asemakaava-alueella lohkomisen maastotyöt. Kartoitukset suoritetaan GNSS-laitteilla ja takymetrilla. Lisäksi mittauspalvelut tekee kartoituksia myös dronella.


Rakennuspaikan merkitseminen

Rakennusvalvonta vaatii osana uudisrakentamista yleensä rakennuksen paikan sijainnin ja korkeusaseman merkinnän. Mittauksen tarpeellisuus ilmenee myönnetystä rakennusluvasta. Rakennuksen tarkan paikan ja korkeusaseman merkintä maastoon suoritetaan ennen rakentamiseen ryhtymistä. Merkintätyö tilataan rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Ennen tarkkaa rakennuspaikan merkintää, rakentaja voi itse tehdä likimain mittauksen ja pohjan kaivuun sekä sorastuksen.


Normaali pientalon merkintäprosessi tapahtuu kahdessa vaiheessa:

1.vaihe ennen maanrakennustöitä

  • Tontille tai sen läheisyyteen tuodaan vaadittu korko
  • Rakennusten kulmat merkitään GPS laitteella tarkkuudella +- 5cm (ennakkomerkintä)

Rakentaja voi samalla pyytää myös rajannäyttöpalveluita. Rakennuspaikan merkinnän yhteydessä mittauspalvelut tarjoaa lisäpalveluna rajannäytöt puoleen hintaan.


2. vaihe ennen sokkelin rakentamista

  • Rakennusten kulmat merkitään uudestaan tarkasti (alle 1cm) sorapetiin iskettäviin puupaaluihin
  • Linjat voidaan merkitä vaihtoehtoisesti linjapukkeihin, mikäli tilaaja on sellaiset rakentanut

Jos rakentajalla on käytössä oma ammattitaitoinen mittaaja sekä takymetrikalusto rakennusprojektiin, voidaan rakennuspaikan merkintä suorittaa luovuttamalla lähtöpistetiedot ja rakennuksen koordinaatit rakentajan mittaajalle. Tätä menetelmää käytetään lähinnä suurimmilla rakennustyömailla.


Hae rakennuspaikan merkitsemistä sähköisesti hakulomakkeella


Sijaintikatselmus

Rakennuksen sijaintikatselmus tilataan rakennuksen perustusten eli sokkelin valmistuttua. Sijaintikatselmuksella varmistetaan, että rakennuksen sijainti ja korkeusasema ovat hyväksytyn rakennusluvan mukaiset. Katselmus tallennetaan kaupungin järjestelmään osaksi kyseisen rakennuksen rakennuslupaa.


Hae rakennuksen sijaintikatselmusta sähköisesti hakulomakkeella


Rajannäyttö

Rajannäyttö on epävirallinen rajankäyntitoimitus, jossa mittaustoimenpiteellä osoitetaan asemakaava-alueella kiinteistörekisterin mukaisen rajamerkin sijainti maastossa.


Hae rajannäyttöä sähköisesti hakulomakkeella


Mittauspalveluiden tehtäviin kuuluu lisäksi kaupungin eri yksiköiden tarvitsemat mittaukset. Muita mittauspalveluita voi tilata osoitteesta mittauspalvelut@kerava.fi.

Päivitetty 27.07.2021 klo 19:41